Zapewnij bezpieczeństwo i ciągłość zasilania centrum przetwarzania danych

Ciągłość zasilania jest elementem kluczowym dla centrów przetwarzania danych.
Mając świadomość, że usterka elektryczna może mieć niekorzystny wpływ (doprowadzić do strat finansowych lub utraty zaufania), dostępność zasilacza wysokiej jakości ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu.
Firma Socomec opracowuje i produkuje innowacyjne urządzenia, rozwiązania i architektury zdolne zapewnić maksymalną dostępność i niezawodność dopływu energii elektrycznej.
Oferujemy również dostosowane konfiguracje zdolne sprostać rzeczywistym ograniczeniom eksploatacyjnym występującym u klienta.
Nasze produkty oparte na najnowszej technologii zapewniają centrom przetwarzania danych największą wydajność przy ciągłości pracy.

Zacznij działać już dziś, korzystając z naszych rozwiązań