Specjalizujące się w testowaniu rozdzielnic niskiego napięcia, aparatury łączeniowej niskiego napięcia oraz modułów funkcjonalnych urządzeń rozdzielczych.

Tesla Lab – Power Testing and Certification – to niezależne laboratorium specjalizujące się w testowaniu rozdzielnic niskiego napięcia, aparatury łączeniowej niskiego napięcia oraz modułów funkcjonalnych urządzeń rozdzielczych. Tesla Lab oferuje szeroką gamę sprzętu i bogate doświadczenie w przeprowadzaniu testów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych i funkcjonalnych niskonapięciowych urządzeń eksploatacyjnych, kontrolnych, zabezpieczających i pomiarowych.

40
ekspertów
2250 m²
powierzchni
60
lat doświadczenia

Sprawdź Tesla Power Lab

Sprawdź „Tesla Power Lab”, nową platformę technologiczną o powierzchni prawie 2000 m², która posiada najbardziej wszechstronne zaplecze do szerokiej gamy testów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych i funkcjonalnych służących rozwojowi sprzętu elektrycznego. Tesla Power Lab jest również akredytowane przez międzynarodowe organizacje certyfikujące (DEKRA i UL) do przeprowadzania najbardziej rygorystycznych testów certyfikacyjnych.

Akredytowane testy

Tesla Lab jest akredytowane przez francuską jednostkę akredytującą COFRAC (1) (Comité Français d'Accréditation). Jest regularnie współpracuje z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi: KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA, Lloyd’s Register of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, GOST-R, …

left
Zasoby o doskonałych parametrach

Dostępne są 3 stanowiska testowe do sprawdzania: • zdolności wykonywania czynności łączeniowych (przeciążenia) • warunkowych charakterystyk zwarciowych (z zabezpieczeniem) • charakterystyk zwarć o krótkim dopuszczalnym czasie trwania (1 sekunda i 3 sekundy) • trwałości elektrycznej • charakterystyk działania układów zabezpieczających (bezpieczniki, wyłączniki...) • połączeń pomiędzy różnymi urządzeniami.

Platforma 1

Platforma ta jest zasilana przez transformator HV/LV 1250 KVA z: dostępnymi napięciami: 250 V, 440 V, 550 V, 660 V, 725 V, 1000 V oraz 1100 V dostępnymi prądami: 2500 A/440 V, 2000 A/550 V, 1500 A/725 V.

Platforma 2

Jej źródłem zasilania jest alternator o: mocy nominalnej: 4 MVA mocy czynnej: 20 MVA charakterystyce testowej: 30 kA/440 V, 24 kA/525 V.

Platforma 3

Jej źródłem zasilania jest alternator o: mocy nominalnej: 28 MVA mocy czynnej: 100 MVA charakterystyce testowej: 100 kA/440 V, 80 kA/525 V, 50 kA/725 V 100 kA 1 sekunda, 50 kA 3 sekundy.

Usługa pomiaru

Tesla Lab może przejąć na siebie wszystkie procedury administracyjne, które zwykle towarzyszą procesowi certyfikacji. Zadba o kontakt z przedstawicielami jednostek certyfikujących, a także o monitorowanie procesu aż do uzyskania certyfikatu.

Zestaw urządzeń i usług jest zarezerwowany wyłącznie dla klienta, aby mógł on śledzić swoje testy w najlepszych możliwych warunkach: kamera do monitorowania testów z ekranem nadzorczym podającym wyniki w czasie rzeczywistym; w pełni wyposażone pomieszczenie: telefon, gniazda komputerowe, nagrywanie testów, zapewnienie bezpieczników; pomoc we wszystkich praktycznych sprawach: rezerwacje hotelu, organizacja transportu itd.

right
Kompletne testy
Testy wzrostu temperatury

Trzy specjalne pomieszczenia do pomiaru wzrostu temperatury umożliwiają pomiar wzrostu temperatury sprzętu elektrycznego za pomocą 72 termopar i dwóch centralnych stacji odczytowych. Dostępne prądy mogą osiągać 6000 A przy prądzie stałym lub zmiennym. Pomieszczenia do pomiaru wzrostu temperatury umożliwiają również obliczenie rozpraszania mocy.

Testy środowiskowe

Testy w atmosferze suchej lub wilgotnej (od -20°C do +180°C), testy cyklicznych zmian temperatury lub wilgotności, testy przechowywania w temperaturze do -40°C, testy cyklicznych lub rezonansowych drgań sinusoidalnych oraz testy termiczne.

Testy dielektryczne

Fala uderzeniowa 1,2 µs, napięcie szczytowe do 30 KV, test przy 50 Hz, 1 minuta, napięcie od 1 do 20 KV.

Testy w prądzie stałym (DC)

3-fazowy mostek prostowniczy zasilany przez jedną z 3 platform umożliwia przeprowadzanie testów w prądzie stałym.

Testy mechaniczne

Testy wytrzymałości mechanicznej urządzeń elektrycznych, testy zginaniarozciągania zacisków urządzeń, testy rozciągania lub ściskania do 20 000 N.

Testy izolacji

Testy gaszenia drutu rozżarzonego do 960°C

Image
ui/Thin/ressources
Centrum zasobów
Pliki CAD, instrukcje obsługi, oprogramowanie... Wszystkie zasoby dla każdego etapu projektu.
Image
ui/Thin/chat-ask
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać indywidualną pomoc

(1) COFRAC

Francuska jednostka akredytująca (Comité Français d'Accréditation). (Zakres akredytacji dostępny na żądanie). Utworzony w 1994 r. przez władze publiczne komitet COFRAC zapewnia akredytowanym przez niego laboratoriom i organizacjom możliwość udowodnienia swoich kompetencji i bezstronności. W ten sposób oferuje firmom, konsumentom i władzom publicznym prawdziwą gwarancję zaufania do usług oferowanych przez akredytowane organizacje.