Ivan Steyert
Ivan Steyert
Dyrektor Generalny

„Nasza reputacja jest wynikiem prawie stu lat istnienia, uznanej wiedzy technologicznej oraz umiejętności interpersonalnych pracowników i partnerów firmy. Ten ludzki pierwiastek, zapoczątkowany przez założycieli Grupy SOCOMEC, przez lata kształtował wartości, które są fundamentem firmy i kierują jej działalnością: otwartość, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Stosowany przez nas Kodeks postępowania potwierdza naszą odpowiedzialność. Określa on nasze wymagania dotyczące uczciwości, poszanowania zasad i szacunku dla ludzi. Kodeks postępowania opiera się na jasnych zasadach etycznych. Jest on szeroko rozpowszechniany wśród wszystkich pracowników i partnerów Grupy i umożliwia wszystkim podejmowanie większej liczby inicjatyw każdego dnia, aby zadowolić naszych klientów.

W obliczu wymagającego i zmieniającego się rynku nasz Kodeks postępowania umacnia podstawowe relacje oparte na zaufaniu, które musimy utrzymywać ze wszystkimi interesariuszami Grupy. Grupa będzie nadal poprawiać swoje wyniki i zapewniać zrównoważony rozwój poprzez wzorowe i nienaganne postępowanie wszystkich swoich pracowników i partnerów.

Właśnie dlatego przywiązujemy tak dużą wagę do naszego Kodeksu postępowania”.

Nasz Kodeks postępowania

Nasz kodeks postępowania dotyczy wszystkich tymczasowych i stałych pracowników Grupy SOCOMEC, wszystkich kierowników i przedstawicieli prawnych spółek Grupy SOCOMEC (w tym dyrektorów, członków komitetów wykonawczych, zarządzających, nadzorczych itp.) oraz wszystkich partnerów SOCOMEC.

Stanowi on ramy dla naszych relacji z partnerami i określa metody wdrażania naszej polityki etycznej.

 

Pobierz kodeks postępowania

Polityka Grupy Socomec dotycząca praw człowieka
Grupa Socomec zobowiązała się do ścisłego nadzorowania przestrzegania praw człowieka, zarówno we własnych lokalizacjach, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości

W tym miejscu znajduje się procedura zbierania zgłoszeń dotyczących zachowań zagrażających interesowi ogólnemu lub sprzecznych z zasadami i procedurami Grupy.

Jeśli chcesz skorzystać z tej procedury w celu zgłoszenia incydentu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Pobierz formularz tutaj
  2. Wypełnij formularz
  3. Wyślij wypełniony formularz do inspektorów Socomec ds. etyki i zgodności z przepisami:

               a. Na adres e-mail ethics@socomec.com

               b. Pocztą na adres „Référent Ethique et Conformité, 1 rue de Westhouse, 67235 Benfeld, FRANCJA”

 

Inspektor ds. etyki i zgodności z przepisami potwierdzi przyjęcie Twojego zgłoszenia i skontaktuje się z Tobą.

Ocena partnerów

Socomec posiada system oceny swoich klientów i dostawców w celu poprawy źródeł zaopatrzenia i kontrolowania ryzyka naruszenia zasad uczciwości. Platforma „World-Check One” stale monitoruje uczciwość wszystkich partnerów strategicznych Grupy pod kątem ich działań dyskryminacyjnych. Powołano komisję, która monitoruje te oceny i zajmuje się przypadkami, w których postępowanie któregokolwiek z naszych partnerów narusza nasze zasady etyczne.

Zaangażowanie w transformację ekologiczną
Socomec przywiązuje ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju
Wybieranie odpowiedzialnych dostawców
Zrównoważony rozwój stanowi podstawę polityki Socomec dotyczącej zakupów
Ograniczenie wpływu naszych produktów na środowisko
Ekologiczny projekt i efektywność energetyczna produktów