Jako firma produkcyjna działająca na rynku od prawie 100 lat, Socomec przywiązuje szczególną wagę do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ochrona ludzi i środowiska jest głęboko zakorzeniona w DNA naszej firmy. Nasze działania biznesowe są prowadzone w sposób przyjazny dla środowiska, aby zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu i uniknąć pogłębiania zachodzących zmian klimatycznych.

Efektywność energetyczna i minimalizacja wpływu na środowisko

Polityka środowiskowa firmy Socomec ma na celu promowanie efektywności energetycznej w obszarze jej działalności poprzez zmniejszenie rachunków za energię naszych klientów, dywersyfikację naszej oferty w sektorze energii odnawialnej oraz wyposażenie naszych zakładów produkcyjnych i handlowych w instalacje solarne.

Ponadto nasza polityka ma na celu zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko i śladu węglowego w następujący sposób:

  • poprzez certyfikację ISO 14001 dla naszych zakładów produkcyjnych,
  • poprzez optymalizację zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych i biurach sprzedaży,
  • poprzez rygorystyczne zarządzanie odpadami przemysłowymi i biurowymi,
  • poprzez uwzględnienie cyklu życia naszych produktów.
Dążymy do uzyskania certyfikatów ISO 14001 dla wszystkich placówek przemysłowych

Socomec pracuje nad uzyskaniem certyfikatu ISO 14001 dla wszystkich naszych zakładów przemysłowych. Cel: zdefiniowanie i utrzymanie silnego zarządzania środowiskowego w celu poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Zakłady są poddawane corocznym audytom i są zobowiązane do oceny ryzyka środowiskowego oraz wdrożenia strategii przeciwdziałania mu. Do chwili obecnej certyfikację otrzymało 6 zakładów produkcyjnych. Nasz francuski zakład produkcyjny urządzeń UPS w Huttenheim posiada również certyfikat ISO 50001 w zakresie zarządzania energią.

left

Efektywność energetyczna budynków

Socomec jest zaangażowany w budowanie gospodarki niskoemisyjnej: Grupa stawia na budynki o wysokiej wydajności energetycznej, odnawialne źródła energii i wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do oszczędności energii. Wszystkie nowe budynki są energooszczędne. Spełniają one kryteria ograniczania zużycia energii. Różne rodzaje technologii są wykorzystywane do czerpania korzyści z energii odnawialnej. Socomec pracuje również nad modernizacją swoich starych budynków, aby również spełniały te kryteria środowiskowe.

Socomec zainstalował również liczniki w swoich budynkach, aby mierzyć zużycie w czasie rzeczywistym, odpowiednio je dostosowując, a tym samym przyczyniając się do zmniejszenia ogólnego zużycia energii.

Grupa zainstalowała również w swoich francuskich zakładach produkty z serii „monitorowanie zasilania”, które analizują zużycie energii i monitorują parametry elektryczne związane z jakością energii. To przemysłowe stosowanie prototypów pomoże lepiej zaprojektować przyszłe zastosowania poświęcone optymalizacji, dostępności i bezpieczeństwu energii elektrycznej.

Promowanie aktywnej mobilności

Od 2019 roku firma Socomec udostępnia cztery rowery ze wspomaganiem elektrycznym, aby ograniczyć emisję CO2 i ułatwić swoim pracownikom w Alzacji poruszanie się między placówkami. Ta inicjatywa zapewnia pracownikom łatwy dostęp do rozwiązania, które skraca czas podróży i daje im okazję do aktywności.

Jak dotąd nasi pracownicy przejechali 1175 kilometrów.

Dodatkowo firma Socomec wdrożyła politykę promującą zakup służbowych pojazdów hybrydowych dla pracowników oraz zapewniającą pracownikom sprzedaży, którzy podróżują najwięcej, dostęp do szkoleń w zakresie ekonomicznej jazdy.

Gromadzenie i sortowanie niebezpiecznych odpadów przemysłowych

Tam, gdzie to możliwe, odpady są gromadzone, sortowane i poddawane recyklingowi.

Firma Socomec wdrożyła „procedurę obchodzenia się z odpadami” określającą zasady dotyczące zarządzania wszystkimi odpadami związanymi z produkcją i magazynowaniem oraz monitorowania ich aż po usunięcie w celu przetworzenia lub utylizacji.

Już od wielu lat informujemy pracowników o konieczności sortowania odpadów i związanych z tym zasadach.

Od maja 2019 roku Socomec, z pomocą firmy Agrivalor – lokalnego usługodawcy, przetwarza bioodpady z restauracji w swojej siedzibie głównej na energię i nawóz. W ciągu jednego roku zgromadzono/odzyskano niemal 14,4 tony bioodpadów i wygenerowano 2160 m³ biogazu, co umożliwiło wytworzenie 9 MWh bioenergii i 13 ton naturalnego nawozu.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w ochronę środowiska naturalnego firma Socomec spełnia Cele Zrównoważonego Rozwoju nr 8, 12 i 13

Socomec is committed to answer to the following sustainable development goals: Decent work and economic growth, Responsible consumption and production and Climate action
Polityka Grupy Socomec dotycząca praw człowieka
Grupa Socomec zobowiązała się do ścisłego nadzorowania przestrzegania praw człowieka, zarówno we własnych lokalizacjach, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju firmy Socomec

Polityka zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialna i inkluzywna Grupa zaangażowana w zrównoważony rozwój
Wybieranie odpowiedzialnych dostawców
Zrównoważony rozwój stanowi podstawę polityki Socomec dotyczącej zakupów
Ograniczenie wpływu naszych produktów na środowisko
Ekologiczny projekt i efektywność energetyczna produktów