Przetwarzanie, dostępność i poprawa jakości zasilania