Socomec dostarcza innowacyjne rozwiązania, które koncentrują się na wydajności energetycznej sieci niskiego napięcia: Grupa pomaga swoim klientom projektować instalacje elektryczne, które zużywają mniej energii, są lepiej zarządzane i bardziej przyjazne dla środowiska.

Skupienie na ekologicznym projektowaniu

Oprócz przestrzegania wymogów regulacyjnych i norm środowiskowych mających zastosowanie do naszych produktów, Socomec stara się regularnie zwiększać udział produktów zaprojektowanych ekologicznie. Grupa przygotowuje się zatem do włączenia ekologicznego projektowania w ramy certyfikacji ISO 14001.

Celem Socomec jest przewidywanie podstawowych potrzeb naszych klientów w zakresie:

  • Bezpiecznych produktów, ograniczając stosowanie niebezpiecznych substancji,
  • Produktów efektywnych kosztowo poprzez poprawę ich efektywności energetycznej i materiałowej,
  • Produktów nadających się do recyklingu, przewidując ich koniec żywotności.

Nasi klienci mają dostęp do informacji dotyczących ekologiczności naszych produktów. Socomec od prawie dziesięciu lat pracuje nad ekodeklaracjami zwanymi Profilami Środowiskowymi Produktów (PEP), które opisują cechy i wpływ naszych produktów na środowisko. Deklaracje te są certyfikowane przez PEP Ecopassport.

Zaangażowanie
od wszystkich

Pracownicy różnych działów zaangażowanych w tę strategię są tego świadomi i proszeni o ukierunkowanie innowacji na bardziej ekologiczne produkty. Już na etapie projektowania produktów Socomec, wykorzystanie bardziej ekologicznych materiałów poprzez odpowiedzialne zakupy pozostaje priorytetem dla naszych zespołów.

Ponadto kilku pracowników Socomec aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych podejmowanych przez organizacje zawodowe w celu promowania wiarygodności i porównywalności danych środowiskowych w sektorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

left
Recykling i odzyskiwanie produktów

Pod koniec cyklu życia nasze produkty stają się Zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE): zawierają one komponenty, które mogą mieć wpływ na środowisko, a jednocześnie oferują wysoki potencjał odzysku materiałów, z których się składają. Grupa zbiera i poddaje recyklingowi swoje produkty wycofane z eksploatacji we współpracy z organizacją ekologiczną Ecosystem.

right

Dzięki naszemu zaangażowaniu w ekologiczne projektowanie i gospodarkę o obiegu zamkniętym, Socomec spełnia cele zrównoważonego rozwoju nr 7, 9 i 12.

Socomec is committed to answer to the following sustainable development goals: Affordable and clean energy, Industry, innovation and infrastructure and Responsible consumption and production
Polityka Grupy Socomec dotycząca praw człowieka
Grupa Socomec zobowiązała się do ścisłego nadzorowania przestrzegania praw człowieka, zarówno we własnych lokalizacjach, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju firmy Socomec

Polityka zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialna i inkluzywna Grupa zaangażowana w zrównoważony rozwój
Zaangażowanie w transformację ekologiczną
Socomec przywiązuje ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju
Wybieranie odpowiedzialnych dostawców
Zrównoważony rozwój stanowi podstawę polityki Socomec dotyczącej zakupów