Firma Socomec powstała w roku 1922, a obecnie jest grupą przedsiębiorstw zatrudniającą 4200 osób. Naszą kluczową działalnością jest zapewnianie dostępności, nadzorowanie i bezpieczeństwo sieci elektrycznych niskiego napięcia, a także prowadzenie prac zmierzających do podniesienia sprawności energetycznej u naszych klientów. W 2023 roku SOCOMEC osiągnął obroty w wysokości 843 milionów euro.

Kultura niezależności

Niezależność grupy Socomec zapewnia kontrolę nad własnym procesem decyzyjnym oraz poszanowanie wartości wyznawanych przez własnych udziałowców i podzielanych przez jej pracowników. Mając ponad 30 spółek zależnych na wszystkich pięciu kontynentach, grupa Socomec realizuje międzynarodowy rozwój, koncentrując działania na zastosowaniach przemysłowych i usługach, w których poziom fachowości jest tym, co stwarza zasadniczą różnicę.

Duch innowacyjności

Jako niekwestionowani specjaliści w zakresie systemów UPS, przełączania zasilania, konwersji i pomiarów energii, Socomec przeznacza niemal 8% swoich obrotów na badania i rozwój. W efekcie grupa spełnia swoją ambicję bycia zawsze o krok przed innymi.

left
Wizja eksperta

Jako producent, który posiada pełną kontrolę nad swoimi procesami technologicznymi, Socomec całkowicie różni się od większości dostawców. Grupa nieustannie poszerza zakres specjalizacji, aby móc oferować swoim klientom coraz lepsze i bardziej dostosowane do ich potrzeb rozwiązania.

right

Elastyczna struktura produkcji

Wsparta dwoma europejskimi centrami projektowo-badawczymi (we Francji i Włoszech), nasza grupa czerpie korzyści z globalizacji gospodarki, prowadząc produkcję w zakładach o niskim poziomie kosztów, np. w Tunezji, oraz na głównych rynkach wschodzących (Indie i Chiny). We wszystkich tych zakładach wdrożono system ciągłego doskonalenia, oparty na zasadach zarządzania „Lean Management”, dlatego są one w stanie zapewnić jakość na wysokim poziomie, a także przestrzegać terminów i kosztów zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Obsługa na pierwszym miejscu

Nasze doświadczenie jako producenta oczywiście rozciąga się również na szereg usług, których celem jest ułatwienie badań, wdrażania i obsługi naszych rozwiązań. Nasze zespoły inżynierów zyskały renomę, zapewniając doradztwo, wykazując się wieloma umiejętnościami oraz krótkim czasem reakcji.

left
Odpowiedzialny rozwój

Jako Grupa otwarta na wszelkie kultury i respektująca wartości ludzkie, Socomec wspiera inicjatywy pracowników i ich zaangażowanie. Relacje w pracy oparto na idei partnerstwa i poszanowania wspólnych zasad etycznych. Dzięki zaangażowaniu firmy w osiągnięcie harmonijnego, trwałego rozwoju, Socomec jest w pełni odpowiedzialny za prowadzone działania nie tylko wobec swoich akcjonariuszy, pracowników, klientów i partnerów, ale także wobec społeczeństwa i środowiska. Socomec jest sygnatariuszem umowy Global Compact od roku 2003.

right