Wieloobwodowy system monitorowania parametrów sieci