Funkcja

Moduł typu DIRIS Digiware R-60 łączy funkcję pomiaru prądów różnicowych (RCM) z monitorowaniem parametrów sieci dla różnych kombinacji obwodów 1-, 2- i 3-fazowych w sieciach systemów TN-S i TT.
Dzięki sześciu kanałom RJ12 do modułów można podłączyć, za pomocą przewodów RJ12, różne kombinacje przekładników różnicowoprądowych ΔIC i przetworników prądowych TE/TR/iTR/TF – szybkie podłączenie bez ryzyka popełnienia błędów.

Zgodność z normami

IEC 62020
IEC 61557-12

Referencje

DIRIS Digiware R-60 jest dostępna w X wersjach

Item Liczba wejść prądowych Wybierz
48290114 6

Zalety

2 w 1

Jeden moduł DIRIS Digiware R-60 można podłączyć zarówno do przekładników różnicowoprądowych, jak i przetworników prądowych TE/TR/iTR/TF w celu kompleksowego monitorowania prądów różnicowych i roboczych.

Wieloobwodowy

Jeden moduł DIRIS Digiware R-60 może monitorować prądy różnicowe w maksymalnie 6 obwodach.
Modułowy system Digiware pozwala na zastosowanie wielu modułów R-60 w jednym systemie, co ułatwia wdrożenie monitorowania prądów upływu (RCM) dla dużej liczby obwodów odbiorczych zamiast mniej precyzyjnego, pojedynczego pomiaru w głównym obwodzie zasilania.

Rozwiązanie typu plug & play

Koncepcja Digiware Bus umożliwia:
- łatwe podłączanie modułów R-60 do istniejącego systemu DIRIS Digiware,
- optymalną skalowalność dzięki możliwości dodawania kolejnych modułów w razie potrzeby.
Połączenie z przetwornikami prądowymi jest szybkie i bezbłędne dzięki przewodom ze złączami RJ12, kodowanymi kolorami.

Inteligentne alarmy

DIRIS Digiware R-60 oferuje zaawansowane funkcje alarmowe RCM, realizujące system prewencyjnych ostrzeżeń:
- przed zadziałaniem wyłącznika różnicowoprądowego (RCD),
- zanim prądy upływowe staną się niebezpieczne dla personelu i wyposażenia,
- jeśli wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jest uszkodzony.
Połączenie z technologią Virtual Monitor pozwala określić, czy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zadziałał przy przeciążeniu, czy przy wysokim prądzie upływu.

Opatentowana innowacja

Dzięki automatycznej funkcji uczenia się, uruchamianej na żądanie, urządzenie tworzy 6 dynamicznych progów prądu różnicowego (IΔ) dostosowanych do normalnej charakterystyki prądów w instalacji. Ułatwia to określenie maksymalnego prądu różnicowego, który nie może być przekroczony, dla każdego z obwodów odbiorczych.

  • Centrum danych - Zasilanie szyny zbiorczej i odpływu
  • Centra danych — dostępność zasilania na brzegu sieci
  • Przemysł - Monitorowanie izolacji
  • Przemysł - Dostępność energii dla procesów przemysłowych

Zasoby i dokumentacja

Pomoc

Szukasz zasobów produktowych?

Uzyskaj dostęp do katalogów produktów, instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, plików CAD i nie tylko.

Pytania? Pomożemy!

Przejrzyj nasze często zadawane pytania, aby łatwo znaleźć odpowiedź, przesłać zgłoszenie do pomocy technicznej...