Ivan Steyert
Ivan Steyert
Dyrektor Generalny

„Jesteśmy rodzinną i niezależną firmą o silnej kulturze i wartościach powiązanych z innowacyjnością. Nasze naturalne zasoby i innowacyjne podejście umożliwiają nam tworzenie trwałej wartości. Opowiadamy się za wizją firmy opartą na średnio- i długoterminowej perspektywie, która zapewni zrównoważony wzrost przy jednoczesnym poszanowaniu ludzi, społeczeństwa i środowiska.”

W Socomec każdego dnia 4200 ekspertów projektuje, produkuje, instaluje i konserwuje innowacyjne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, dostępność i wydajność energetyczną instalacji elektrycznych naszych klientów.

Działalność Socomec prowadzona jest z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym poszanowaniu ludzi, społeczeństwa i środowiska. Pełny zakres naszych zobowiązań został określony w naszej polityce zrównoważonego rozwoju, którą można pobrać tutaj:

 

Polityka zrównoważonego rozwoju

 

Raport zrównoważonego rozwoju

Zyskaliśmy status „Złotej” firmy nadany nam
przez Ecovadis

SOCOMEC został doceniony za swoje podejście do Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez platformę ratingową Ecovadis. Z wynikiem 71/100, opartym na danych z 2020 roku, nasza grupa otrzymała status „Złoty” w 2022 roku.

EcoVadis, niezależna agencja ratingowa specjalizująca się w CSR, umieściła SOCOMEC w 5% najlepszych firm ocenianych w swojej kategorii, a także w ogólnym rankingu obejmującym wszystkie rodzaje firm.

Ta ocena pozwoliła Socomec zidentyfikować obszary wymagające udoskonaleń i wdrożyć odpowiednie plany działania, będące częścią procesu ciągłego doskonalenia od 2014 roku. Odzwierciedla ona rosnące zaangażowanie Grupy w odpowiedzialność społeczną i kształtowanie strategii zrównoważonego rozwoju zgodnie z jej wartościami.

Ukazuje ona również zaangażowanie firmy skoncentrowanej na dobrobycie swoich pracowników, odpowiedzialnej w relacjach handlowych i dbającej o środowisko.

Image
EcoVadis gold medal 2023

right

COP.png

Od 2003 roku Socomec jest członkiem „Global Compact”, międzynarodowej inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która bierze pod uwagę społeczny i środowiskowy wpływ globalizacji.

Socomec zobowiązuje się do przestrzegania 10 podstawowych zasad opartych na czterech kluczowych obszarach: prawach człowieka, prawach pracowniczych, ochronie środowiska i walce z korupcją.

 

 

 

objectifs_dev_dur_EN.jpg

 

Polityka Grupy Socomec dotycząca praw człowieka
Grupa Socomec zobowiązała się do ścisłego nadzorowania przestrzegania praw człowieka, zarówno we własnych lokalizacjach, jak i w całym łańcuchu dostaw.
Zaangażowanie w transformację ekologiczną
Socomec przywiązuje ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju
Wybieranie odpowiedzialnych dostawców
Zrównoważony rozwój stanowi podstawę polityki Socomec dotyczącej zakupów
Ograniczenie wpływu naszych produktów na środowisko
Ekologiczny projekt i efektywność energetyczna produktów