Zrównoważony rozwój jest jednym z czterech filarów polityki Grupy Socomec dotyczącej zakupów. Faworyzowanie odpowiedzialnych i zaangażowanych dostawców oraz wykorzystywania ekologicznych surowców jest zatem jednym ze strategicznych celów Grupy.

„Kodeks postępowania”

Każdy nowy dostawca musi podpisać „Kodeks postępowania” firmy Socomec. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad korporacyjnych Socomec: przejrzystości, warunków pracy, praw człowieka, ochrony środowiska, zrównoważonych zakupów oraz uczciwych i sprawiedliwych praktyk biznesowych.

 

Pobierz kodeks postępowania

left
Deklaracja dotycząca relacji z dostawcami

Od 2016 roku Socomec poszedł o krok dalej w relacjach ze swoimi dostawcami. Grupa jest sygnatariuszem „Deklaracji odpowiedzialnych relacji z dostawcami”.

Opracowana wspólnie przez Francuskie Biuro Pośrednictwa Kredytowego i Krajową Radę Zamówień (CDAF), zachęca ona kontrahentów korporacyjnych do wdrożenia procedury postępu w odniesieniu do swoich dostawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Socomec stosuje te dobre praktyki i przyjmuje odpowiedzialność za swoich dostawców w ramach wzajemnego zaufania i szacunku.

right
Ciągła ocena dostawców

Oprócz tych dwóch dokumentów Socomec ocenia swoich dostawców w różnych obszarach, takich jak zasoby ludzkie, odpowiedzialność społeczna, poszanowanie praw człowieka i zobowiązania środowiskowe.

Platforma Business Partner Integrity monitoruje również wszystkich strategicznych partnerów Grupy w celu zapobiegania wszelkim praktykom dyskryminacyjnym. Ustanowiono procedurę monitorowania tych ocen i postępowania w przypadkach, gdy dostawca nie spełnia wymogów.

left
Polityka odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów

Socomec nie kupuje minerałów bezpośrednio od kopalń lub hut. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami, prawami człowieka oraz oczekiwaniami naszych klientów, Grupa wymaga od swoich bezpośrednich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów i dostarczenia wszelkich niezbędnych deklaracji. W ten sam sposób Socomec wymaga od swoich dostawców, aby zaopatrywali się u odpowiedzialnych dostawców, którzy sami mają politykę niekupowania minerałów ze stref konfliktu.

right

Dzięki zaangażowaniu w zrównoważone zakupy Socomec spełnia cele zrównoważonego rozwoju nr 8 i nr 12

objectifs_dev_dur_EN_8-12.jpg
Polityka Grupy Socomec dotycząca praw człowieka
Grupa Socomec zobowiązała się do ścisłego nadzorowania przestrzegania praw człowieka, zarówno we własnych lokalizacjach, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju firmy Socomec

Polityka zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialna i inkluzywna Grupa zaangażowana w zrównoważony rozwój
Zaangażowanie w transformację ekologiczną
Socomec przywiązuje ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju
Ograniczenie wpływu naszych produktów na środowisko
Ekologiczny projekt i efektywność energetyczna produktów