Wysokiej jakości, niezawodne zasilanie pomieszczeń opieki zdrowotnej

Zasilanie instytucji opieki zdrowotnej podlega różnym poziomom newralgiczności w zależności od obiektu.
Wyposażenie laboratoriów, aptek i banków krwi (budynki grupy 0 według normy IEC 60364-7-710) wymaga wysokiej jakości zasilania w celu:
- zapewnienia wiarygodnych wyników analiz;
- przestrzegania czasów przetwarzania danych, w przypadku których liczy się czas;
- unikania utraty danych lub próbek;
- automatyzacji procesów, które mogą być źródłem błędu.
Inne części budynku (recepcja) stanowią również zasadnicze wyzwanie, ponieważ ich drożność wpływa na ogólne funkcjonowanie obiektu.  

Socomec zaleca kompletne architektury i oferuje produkty oraz rozwiązania optymalizujące zasilanie szpitala energią elektryczną i zwiększające jego niezawodność.
Korzyściami dla użytkowników są urządzenia dostosowane do wymagań oraz wsparcie i doradztwo wyspecjalizowanego producenta w zakresie całej instalacji elektrycznej.

Działaj już dziś, korzystając z naszych rozwiązań