Przez prawie sto lat firma Socomec zdobywała wiedzę i doświadczenie w dostarczaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań zapewniających wydajność energetyczną instalacji elektrycznych, wszędzie tam, gdzie ma to kluczowe znaczenie.

Zawsze, gdy w grę wchodzi energia elektryczna, nasi inżynierowie, technicy, pracownicy produkcji i sprzedaży ściśle współpracują z naszymi klientami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dostępności i efektywności energetycznej ich instalacji elektrycznych.

Konwersja energii

Image
logo power conversion socomec

Zapewnienie dostępności i magazynowanie wysokiej jakości energii

Dzięki szerokiej gamie nieustannie rozwijanych produktów, rozwiązań i usług, Socomec ma opinię eksperta w obszarze najnowocześniejszych technologii zapewniających dostępność energii dla obiektów i budynków o znaczeniu krytycznym, takich jak:

 • Statyczne zasilacze UPS zapewniające wysokiej jakości zasilanie bez zakłóceń i przerw występujących w publicznych sieciach rozdzielczych,
 • Systemy statycznych przełączników zasilania zapewniających niezakłóconą pracę odbiorów,
 • Ciągłe monitorowanie instalacji w celu zapobiegania awariom i zmniejszenia strat operacyjnych,
 • Magazynowanie energii w celu podniesienia samowystarczalności energetycznej budynków oraz stabilizacji publicznej sieci rozdzielczej.

Odkryj nasze rozwiązania w dziedzinie konwersji energii

Przełączanie zasilania

  

 

Image
logo-power-switching.png

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie zasilaniem oraz ochrona personelu i wyposażenia

Od powstania w 1922 roku, Socomec specjalizuje się w produkcji aparatury łączeniowej niskiego napięcia i jest niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie, oferując specjalistyczne rozwiązania, które zapewniają:

 • Izolację i rozłączanie pod obciążeniem w najbardziej wymagających zastosowaniach i przełączania zasilania,
 • Ciągłość zasilania odbiorów przez ręcznie/zdalnie sterowane lub automatyczne urządzenia przełączające zasilanie,
 • Ochronę personelu i urządzeń przez specjalistyczne rozwiązania, w tym oparte na bezpiecznikach.

Odkryj nasze rozwiązania w dziedzinie przełączania zasilania

Monitorowanie zasilania

  

Image
logo-power-monitoring.png

 

 

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów

Rozwiązania Socomec, od przetworników pomiarowych prądu po szeroki wybór innowacyjnych, modułowych pakietów oprogramowania, są tworzone przez ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej. Spełniają one kluczowe wymagania zarządców i operatorów budynków komercyjnych, przemysłowych i administracyjnych w zakresie:

 • Pomiarów zużycia energii oraz identyfikacji źródeł jej nadmiernego zużycia oraz wzrostu świadomości użytkowników na temat ich wpływu na zużycie energii,
 • Ograniczenia poboru mocy biernej i zapobieganie powiązanym z nią karom taryfowym,
 • Korzystania z najlepszych taryf, kontrolowania faktur dostawców i precyzyjnej dystrybucji kosztów energii według własnych kluczy podziałowych,
 • Monitorowania i wykrywania uszkodzeń izolacji.

Odkryj nasze rozwiązania w dziedzinie monitorowania zasilania

Usługi Expert Services

  

Image
logo-expert-services.png

 

 

 

 

 

 

Z nami energia staje się dostępna, bezpieczna i efektywna

Socomec oferuje szeroką gamę usług mających na celu podniesienie niezawodności i optymalizację pracy urządzeń, w tym:

 • Prewencyjne przeglądy mające na celu zmniejszenie ryzyka awarii i podniesienie efektywności działania,
 • Pomiary i analiza szerokiej gamy parametrów elektrycznych umożliwiające przygotowanie zaleceń w zakresie poprawy jakości zasilania obiektu,
 • Optymalizacja całkowitego kosztu posiadania oraz pomoc podczas zmiany generacji wyposażenia na nowszą,
 • Doradztwo, wdrożenie i szkolenie od etapu projektowania aż do końcowego zakupu,
 • Ocena wydajności instalacji elektrycznych w całym okresie eksploatacji produktów na podstawie analiz danych przesyłanych przez podłączone urządzenia.

 

Odkryj nasze usługi Expert Services