Jako wiodący producent produktów przełączających, Socomec oferuje również rozwiązania w zakresie zabezpieczeń bezpiecznikowych i elektronicznych oraz monitorowania izolacji.

Skorzystaj z doświadczenia wiodącego producenta w zakresie: bezpiecznej ciągłości energetycznej wysokiej jakości, ochrony personelu i zasobów oraz optymalnych sieci elektrycznych. Oferujemy standardowe lub spersonalizowane rozwiązania i specjalistyczne usługi, które są dostosowane do wszystkich zastosowań.

Przełączanie i zabezpieczanie instalacji elektrycznych

Systemy przełączające obejmują urządzenia, które są niezbędne w instalacjach elektrycznych. Są zainstalowane na wszystkich poziomach rozdziału energii i służą zabezpieczeniu i odizolowaniu części instalacji lub urządzeń elektrycznych. Nasze rozwiązania są idealne do wielu zastosowań, od dystrybucji energii elektrycznej w przemyśle lub sektorze usług po produkcję energii fotowoltaicznej.

Obecnie nasza oferta jest jedną z najszerszych dostępnych na rynku: od 16 do 5000 A, z widocznym stanem styków torów głównych, ręczne, z napędem silnikowym lub z funkcją wyzwalania, do montażu otwartego lub w obudowach, w pełni zgodne z międzynarodowymi normami, takimi jak IEC, UL lub CCC.

Ciągłość zasilania i dystrybucja energii elektrycznej

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, służbę zdrowia, usługi czy IT, dostępność energii elektrycznej jest czynnikiem krytycznym.

Jako firma specjalizująca się w przełączaniu zasilania Socomec oferuje pełną i innowacyjną gamę ręcznych, z napędem silnikowym/zdalnych (RTSE) lub automatycznych (ATSE) aplikacji przełączających, a także bardziej kompletne rozwiązania, takie jak nasz bypass ATS. Te przełączniki sieciowe, dostępne w wersjach modułowych lub przemysłowych od 25 do 3200 A, są doskonale przystosowane do przełączania zasilania między dwoma obwodami lub między siecią a generatorem.

Aby zoptymalizować ciągłość i żywotność instalacji, DIRIS A80 zapewnia monitorowanie i kontrolę izolacji w celu przeprowadzania profilaktycznych czynności konserwacyjnych.

Ochrona instalacji, urządzeń i pracowników

Konsekwencje awarii elektrycznej mogą być poważne i mieć negatywny wpływ na firmę, niezależnie od branży. Z tego powodu rozwiązania Socomec chronią ludzi i urządzenia we wszystkich typach neutralnych sieci systemowych: IT, TT, TN.

Służymy pomocą i wskazówkami przy wyborze odpowiednich rozwiązań w zakresie ochrony różnicowej, ochrony przed przetężeniami lub przepięciami, a także monitorowania izolacji. Co więcej, mamy bardzo szeroki wybór rozwiązań zabezpieczających opartych na bezpiecznikach, niezawodnej i sprawdzonej technologii, która oferuje niezaprzeczalne zalety w porównaniu z wyłącznikami automatycznymi w wielu warunkach pracy.

Poznaj naszą wiedzę i doświadczenie

Konwersja energii
Rozwiązanie UPS na każde zapotrzebowanie
Monitorowanie zasilania
Urządzenia pomiarowe jutra są dostępne już dziś
Konserwacja i profesjonalne usługi
50 lat doświadczenia producenta w zakresie obsługi zasilania krytycznego