Oprogramowanie Analityczne

log_dirisa60_2.jpg

Analityczne oprogramowanie

Oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie i pozwala na import, po sieci Ethernet lub RS485, dotyczących parametrów jakościowych napięcia zasilającego zgodnie z EN 50160 tj. danych na temat zdarzeń takich jak: spadki napięcia, zapady i przepięcia jak również skojarzonych z tymi zdarzeniami krzywych dotyczących przebiegów w fazach w których wystąpiły zdarzenia oraz pozostałych fazach sieci.
Oprogramowanie umożliwia również zapamiętanie danych w formacie CSV (standard dla MS Excel) do dalszej obróbki.
Oprogramowanie pracuje w środowisku Windows XP (SP 3), VISTA lub Winsdows 7. Minimalna wymagana konfiguracja PC to procesor 1.0 GHz, pamięć RAM 512 MB, minimum 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym oraz monitor o rozdzielczości 1024x768.
Wymaga instalacji .net framework wersja 3.5 SP1 lub późniejszej.
Możne je pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft. W tym celu kliknij link http://www.microsoft.com.

 

ico-pdf.png Pobierz instrukcję obsługi oprogramowania

 

Pobierz Energy Quality SoftwarePole obowiązkowe
** Niezbędne przy każdej formie wsparcia

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: SOCOMEC POLSKA Sp. z o.o. ul. Salsy 2 02-823 Warszawa

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-mail, w zakresie:

a) udzielania dodatkowych informacji o naszych produktach i usługach,

b) konsultacji i / lub przesyłania informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Ma Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

b) przenoszenia danych,

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do francuskiego organu ochrony danych osobowych CNIL:

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

3 Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07 France

Tel: +33 (0)1 53 73 22 22

Fax: +33 (0)1 53 73 22 00

4. Przetwarzane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Dane nie będą udostępniane, za wyjątkiem:

a) podmiotów Grupy SOCOMEC z siedzibą w innych krajach niż kraj administratora danych w celu załatwienia sprawy przez właściwy podmiot ze względu na lokalizację geograficzną,

b) podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody Państwa.

6. Kontakt w sprawach ochrony Państwa danych osobowych możliwy jest na adres pocztowy administratora danych lub na adres e-mail rodo.pl@socomec.com

7. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody, osiągnięcia celu, dla którego były przetwarzane lub ustania konieczności/potrzeby korespondowania.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2.