Minimalizacja kosztów eksploatacji i poprawa sprawności energetycznej

Centra przetwarzania danych muszą brać pod uwagę narastające ograniczenia w zakresie kosztów. Inwestycje muszą być starannie analizowane, a eksploatacja centrum podlegać ciągłej optymalizacji przez cały okres korzystania z instalacji.
W celu spełnienia tych wymagań oferujemy rozwiązania i urządzenia (zasilacze UPS, przełączniki statyczne itp.), które są niewielkie i zużywają mniej energii, zapewniając dzięki temu optymalny stosunek wydajności do ceny.
Nasze rozwiązania zwiększające sprawność energetyczną centrów przetwarzania danych są konieczne do monitorowania zużycia energii i innych parametrów w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne w celu zmniejszenia kosztów energii.
Dzięki rozwiązaniom firmy Socomec uzyskasz poprawę parametru PUE (Power Usage Effectiveness, efektywność zużycia energii), będącego wskaźnikiem sprawności energetycznej centrum przetwarzania danych.

Zacznij działać już dziś, korzystając z naszych rozwiązań