image-from-the-document-manager

Przetworniki TF

Przetworniki prądowe z elastycznym rdzeniem używane przez DIRIS Digiware i DIRIS B-30

Inteligentne przetworniki prądowe TF mierzą prąd w obwodzie elektrycznym i przesyłają jego wartość do modułu pomiarowego. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiaru zaledwie 3 modele przetworników prądowych TF pozwalają na obsługę zakresu prądów - od 150 do 6000 A.
Elastyczne przetworniki prądowe TF można podłączyć do urządzeń DIRIS Digiware i DIRIS B-30 za pośrednictwem szybkiego połączenia RJ12.

Zalety

Plug & Play

• Szybkie połączenie RJ12 ułatwia okablowanie, zwiększa jego niezawodność i eliminuje błędy podczas łączenia przewodów. Pozwala również na automatyczne wykrywanie typu przetwornika i jego przekładni.
• Przetworniki można montować w obu kierunkach.

Dokładność pomiaru zgodnie z normą IEC 61557-12

• Klasa 0,5 dla całego układu pomiarowego (moduł pomiarowy + przetworniki prądowe TF) od 2 do 120% wartości prądu znamionowego In.

Instalacja

• Seria elastycznych przetworników TF została zaprojektowana specjalnie z myślą o istniejących instalacjach z ograniczeniami miejsca lub instalacjach, w których występują prądy o wysokim natężeniu.