count_179_b_pro_jpg

COUNTIS E3x

3-fazowy, pomiar bezpośredni do 100 A

COUNTIS E3x to modułowe liczniki energii czynnej z podświetlanym wyświetlaczem LCD na którym widoczne jest aktualne zużycie energii w kWh oraz chwilowy pobór
mocy w kW. Liczniki są przeznaczone do pomiarów w sieciach 3-fazowych i mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 100 A. COUNTIS E32, E34 i E36 mają certyfikat MID..

Zalety

Łącze RS485 (MODBUS lub M-BUS) lub wyjście impulsowe

W celu odmiejscowienia odczytów, liczniki COUNTIS E3x są wyposażone w wyjście impulsowe lub łącze RS485 z protokołem MODBUS lub M-BUS. Oprócz raportowania zużycia energii, liczniki COUNTIS E3x z łączem RS485 mogą być konfigurowane zdalnie i dają dostęp do pomiarów wielu parametrów sieci.

Detekcja błędów w podłączeniu

Liczniki są zabezpieczone przed błędnym podłączeniem przewodu neutralnego i sygnalizują błędy w podłączeniu. Funkcje te ułatwiają instalację i uruchomienie, ograniczają możliwe koszty z tym związane i zapewniają poprawną pracę licznika.

Certyfikat MID, moduły B+D

Liczniki COUNTIS E z certyfikatem MID posiadają klasę dokładności wymaganą w aplikacjach w których konieczne jest fakturowanie kosztów zużytej energii. Certyfikacja według modułów B i D gwarantuje, że procesy projektowania i produkcji liczników są przedmiotem weryfikacji przez akredytowane laboratorium.

Pomiar dwukierunkowy (dostępny wyłącznie w licznikach E33 i E35)

Funkcja umożliwia pomiar energii czynnej pobranej i oddanej.

Pomiar parametrów sieci i rejestracja profilu obciążenia

Licznik umożliwia odczyt parametrów sieci (I, U, V, P, Q, S, wsp. mocy) oraz profilu obciążenia po porcie komunikacyjnym.