count_177_b_pro_jpg

COUNTIS E2x

3-fazowy, pomiar bezpośredni 63/80 A

COUNTIS E2x to modułowe liczniki energii czynnej z wyświetlaniem aktualnego zużycia energii w kWh oraz chwilowego poboru mocy w kW. Konstrukcja umożliwia pracę w sieciach 3-fazowych i pozwala na bezpośrednie podłączenie do instalacji o prądzie znamionowym do 63/80 A.

Zalety

RS485 (MODBUS), M-BUS, komunikacja Ethernet lub wyjścia impulsowe

Aby w łatwy sposób scentralizować zużycie energii, urządzenia COUNTIS E2x zostały wyposażone w jedno wyjście impulsowe, jedno wyjście RS485 (MODBUS), M-BUS lub wyjście komunikacyjne Ethernet Modbus TCP. Liczniki z funkcją komunikacji RS485 można konfigurować zdalnie.

Wielostrefowość

Umożliwia przypisanie różnych przedziałów czasowych (poszczególne godziny, szczyty) lub różnych źródeł (podstawowe, rezerwowe) do odczytów energii w celu jeszcze bardziej szczegółowego monitorowania zużycia energii.

Pewne podłączenie (E20/21)

Urządzenie jest zabezpieczone przed błędnym podłączeniem przewodu neutralnego i sygnalizuje błędy w podłączeniu. Ułatwia to uruchomienie, zapewnia prawidłowe działanie urządzenia oraz pozwala ograniczyć koszty instalacji.

Certyfikat MID, moduły B+D

Urządzenia COUNTIS E są zgodne z dyrektywą MID, która gwarantuje dokładność i niezawodność pomiaru, cechy niezbędne przy rozliczeniach energii. Certyfikacja według modułów B i D gwarantuje, że procesy projektowania i produkcji liczników są przedmiotem weryfikacji przez akredytowane laboratorium.