inter_057_b_pro_jpg

Akcesoria komunikacyjne

Interfejs USB / RS485

Jeżeli komputer PC nie jest wyposażony w port szeregowy, ten interfejs można podłączyć przez port USB i w ten sposób uzyskać port komunikacyjny RS485. Zalecany tylko do tymczasowego użytkowania, nie jako stały element magistrali komunikacyjnej.

 

RS422 / RS485 repeater

W pewnych aplikacjach maksymalna długość magistrali i/lub ilość urządzeń do niej podłączonych może przekroczyć wartości graniczne. Jednym ze sposobów na pokonanie tego ograniczenia technicznego jest instalacja interfejsu, który wzmocni sygnał na odcinku 1200 m (przy szybkości 9600 bodów) dla kolejnych 31 urządzeń. Dodatkowo, rozwiązanie to pozwala stworzyć nowe odgałęzienie magistrali pozwalając na redukcję długości przewodów magistralnych do połączenia portów komunikacyjnych urządzeń.