Zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia

Bezpieczeństwo osób i mienia w szpitalach jest jeszcze ważniejsze niż w innych miejscach.

Jako budynki dostępne publicznie placówki medyczne podlegają szczególnym wymogom w zakresie bezpieczeństwa (oświetlenie awaryjne, systemy przeciwpożarowe itp.).
Co więcej, prawidłowe działanie kontroli dostępu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, personelu, odwiedzających, a także mienia szpitala.

Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie ciągłości zasilania zapewnia kierownikom placówek medycznych całkowite zabezpieczenie budynków.