Zarządzanie, optymalizacja i przydzielanie zasobów energetycznych centrum przetwarzania danych

Czy potrzebujesz:

  • określenia rzeczywistego współczynnika obciążenia infrastruktury elektrycznej centrum przetwarzania danych,
  • optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych,
  • wykonywania podpomiarów w celu zmiany przypisania lub przeniesienia kosztów zużytej energii elektrycznej?

Rozwiązania Socomec umożliwiają pomiar, rejestrację i inteligentną analizę zużytej energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.
Takie dane, niezbędne przy podejmowaniu decyzji, umożliwią uzasadnienie i weryfikację zmian infrastruktury centrum przetwarzania danych przed przystąpieniem do instalacji nowych urządzeń.
Dzięki rozwiązaniom Socomec zyskasz możliwość eksploatacji istniejącej infrastruktury centrum przetwarzania danych w maksymalnym zakresie i unikniesz kosztownych rozszerzeń

Działaj już dziś, korzystając z naszych rozwiązań