Zapewnianie dostępności energii dla dedykowanych systemów IT

Systemy IT i sieci komunikacyjne mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania placówek służby zdrowia.
Są one używane do wprowadzania, przechowywania i wymiany informacji o pacjentach, a ich dostępność jest kluczowa, tym bardziej w wyniku coraz większego wykorzystania systemów wideo.
Co więcej, wzrost wymagań dotyczących identyfikowalności dokumentów pacjenta oznacza znaczne zwiększenie ilości przechowywanych danych, a także liczby serwerów obsługujących tę funkcję.

Rozwiązania firmy Socomec gwarantują zabezpieczenie i dostępność zasilania systemów IT specyficznych dla instytucji opieki zdrowotnej.
Zapewniana przez te systemy modułowość zapewnia wymaganą elastyczność, umożliwiającą dotrzymanie kroku wciąż zmieniającym się wymaganiom.