VIRTUAL JNC: Rozwiązanie do zamykania dla VM

Model urządzenia*  :
 
Moc urządzenia*  :
 
System operacyjny dla tej aplikacji*  :
 
 
Aplikacja do zdalnego monitoringu (jeśli stosowana)  :
 
Kraj  :
 

UMOWA LICENCYJNA* (warunki prawne)
Prawa autorskie:
Informacje zawarte nie są warunkowe i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania. Producent oprogramowania nie podejmuje żadnych zobowiązań w związku z tą informacją. Oprogramowanie jest przekazywane na podstawie umowy licencyjnej i zobowiązania do utrzymania jej w tajemnicy (to jest zobowiązania do niepublikowania żadnych materiałów na temat oprogramowania).
Kupujący może wykonać jedną kopię oprogramowania jako kopię zapasową. W żadnej części nie może ono być przeniesione na strony trzecie, zarówno w formie elektronicznej jak i mechanicznej, ani też przez fotokopiowanie lub jemu podobne metody, bez wyraźnej pisemnej zgody producenta oprogramowania.
Prawa autorskie obowiązujące w Unii Europejskiej są skuteczne (Copyright EU).
Prawa autorskie (c) 2002-2003 SOCOMEC UPS, Isola Vicentina, Italy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczona gwarancja:
To oprogramowanie i dołączone materiały są dostarczane bez gwarancji każdego rodzaju. Całe ryzyko dotyczące jakości oprogramowania, jego działania, błędnego wykonania, niewłaściwego użycia oprogramowania lub zasilacza UPS, błędów w dokumentacji i dołączonych materiałach spoczywa na użytkowniku.
Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za prawidłowe działanie oprogramowania i bezpieczeństwo Twojego systemu i danych, które mogą zostać uszkodzone ze względu na możliwe niewłaściwe funkcjonowanie naszego oprogramowania. Żadnych gwarancji korekty funkcji oprogramowania z systemem operacyjnym, utraty danych lub przerwania procesów pracy.

Pole obowiązkowe*