Systemy UPS dla linii kolejowych

Rozwiązanie dla

• Zastosowań kolejowych

Najbardziej zaawansowane systemy UPS do zastosowań w kolejnictwie

Sygnalizacja, oświetlenie awaryjne, systemy wentylacyjne, systemy komunikacji, infrastruktura kontroli i zarządzania ruchem, monitorowanie sprzętu, systemy biletowe lub informacji pasażerskiej — wszystkie potrzebują ciągle dostępnej energii elektrycznej wysokiej jakości. Inne odbiory krytyczne, takie jak przełączniki z napędem silnikowym i wrażliwy sprzęt elektryczny, również muszą być zabezpieczone przez zasilacz UPS o wysokim poziomie niezawodności.
Zasilacz MASTERYS IP+ Rail od 10 do 80 kVA to najnowsze osiągnięcie technologii UPS dla sektora transportu masowego. Stworzono je specjalnie po to, by zapewniać optymalną sprawność energii do wysokowydajnych zastosowań o krytycznym znaczeniu — w najbardziej wymagających środowiskach pracy.

Przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań

• Housed in a compact, robust, steel-framed enclosure.
• Zabezpieczenie wejścia IP31 lub IP52.
• Antykorozyjne płyty obwodów przystosowane do warunków tropikalnych.
• Wysoki poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.
• Wysoka sprawność.
• Dostępność modeli zgodnych z LU Sekcja 12: do ich wykonania wykorzystano podzespoły o ograniczonym wydzielaniu dymu, bez zawartości halogenu; powierzchnie zewnętrzne zostały pokryte farbą zgodną z wymaganiami Metra Londyńskiego dla urządzeń do zastosowań w stacjach podziemnych.

  • Rozwiązanie UPS