Pomiar i centralizacja zużycia energii

Początkiem efektywnej kontroli kosztów energii jest precyzyjny pomiar i scentralizowane monitorowanie wszystkich źródeł energii.
Socomec oferuje kompletny system o wysokich parametrach do pomiarów i zdalnej obserwacji rzeczywistego zużycia wody, gazu, prądu itp.
Opcjonalne oferowane przez SOCOMEC udostępnia panel sterowania i wskaźniki pomagające w uzyskaniu lepszego wglądu w zużycie energii.
Wszystkie nieprawidłowe sytuacje powodują natychmiastowe ogłoszenie alarmu, co umożliwia łatwą ocenę wydajności instalacji i akceptację (lub odrzucenie) dodatkowych obciążeń.