Polityka prywatności

Warunki korzystania z serwisu internetowego firmy Socomec

Zawartość dostępna pod adresem www.socomec.com jest oficjalnym serwisem internetowym grupy SOCOMEC. Na stronie publikowane są informacje na temat Grupy i produktów firmy SOCOMEC, których celem jest publiczne upowszechnienie i dotarcie do branżowych fachowców. Dostęp do i użytkowanie strony internetowej są przedmiotem poniższych warunków i regulacji prawnych mających zastosowanie. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik potwierdza, że jest świadomy tych warunków i w pełni je akceptuje bez żadnych wyłączeń. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych postanowień, prosimy by zaprzestać korzystania z zawartości serwisu. SOCOMEC zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizowania tych warunków w każdym czasie i bez żadnej, wcześniejszej informacji na ten temat. Wprowadzone zmiany obowiązują niezwłocznie każdego użytkownika, a on sam powinien zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu za każdym razem gdy odwiedza stronę.

 

Mapa

Publikacja i prowadzenie serwera

Ochrona danych osobowych

Prawa własności intelektualnej

Dostęp do serwisu

Kody dostępu i hasła

Marketing

Hiperłącza

Ograniczenie gwarancji i odpowiedzialności

Obowiązujące prawo i przyznanie jurysdykcji

Dodatkowe informacje

 

 Publikacja i prowadzenie serwera

Autor

Nazwa: SOCOMEC
Siedziba: 1 rue de Westhouse BP 60010 67235 BENFELD (Francja)
Telefon: (33) (0)3 88 57 41 41
Rejestr Handlowy: Strasburg B 548 500 149
Kapitał akcyjny: 10,686,000 Euro


Manager ds. publikacji
Imię i nazwisko: Alain GAMBA
alain.gamba@socomec.com

Lokalizacja serwera
AGORA HOSTING
13 Rue Hannah Arendt, 67200 STRASBOURG (France)
Tel: +33 (0)3 88 99 02 82

Kontakt
webmaster@socomec.com

 

Ochrona danych osobowych

1 Oświadczenie złożone do CNIL (Narodowa Komisja ds. Technologii Informacyjnych i Swobód Obywatelskich, Francja)
Strona internetowa pod adresem www.socomec.com była przedmiotem zgłoszenia do CNIL w dniu 3 października 2005 roku. Zgłoszenie zarejestrowano pod nr1124722..

2 Dane osobowe
Korzystanie z zawartości serwisu pod adresem  www.socomec.com nie wymaga od użytkownika ujawniania swojej tożsamości ani podawania żadnych innych danych osobowych.
Jeżeli użytkownik udostępnia swoje dane, wypełniając przeznaczone do tego celu formularze, zgadza się na to by były one używane i przesyłane na warunkach opisanych poniżej.
Dane osobowe udostępniane przez użytkownika są wykorzystywane w związku z jego zapytaniami i w niektórych przypadkach mogą być użyte do założenia kartotek dla potencjalnych Klientów.
Dane te mogą być przekazane jednostkom w grupie SOCOMEC z siedzibą w innych krajach niż kraj właściciela danych aby jego zapytanie było przetworzone przez właściwą, ze względu na lokalizację geograficzną, jednostkę. Grupa SOCOMEC stosuje różnego rodzaju reguły i środki w celu utrzymania najwyższego poziomu ochrony tego typu danych.

3 Prawo dostępu i aktualizacji
Zgodnie z ustawą nr 78-17 o "Technologiach informacyjnych i swobodach obywatelskich" z 6 stycznia 1978 (Francja), użytkownik jest informowany, że ma prawo dostępu do danych na swój temat i może te dane aktualizować. Użytkownik może korzystać z tego prawa w każdym czasie wysyłając mail na adres webmaster@socomec.com

4 Cookies (Pliki cookie)
> Czym są pliki cookies („ciasteczka”)?
„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym podczas surfowania. Dzięki nim witryny internetowe mogą przechowywać informacje o preferencjach przeglądania użytkownika i wysyłać mu usługi dostosowane do jego terminala. Plikami cookies zarządza przeglądarka internetowa użytkownika.

> Pliki cookies używane w naszej witrynie:
Pliki cookies używane do celów analitycznych:

Nazwa pliku cookie: Termin ważności: Opis:
_ga 2 lata Używane do odróżnienia użytkowników
_gat 10 minut Używane do ograniczenia częstotliwości żądań

> Zaakceptuj lub odrzuć pliki cookies:
Użytkownik może deaktywować pliki cookies, wyłączając powyższą opcję w ustawieniach przeglądarki. 

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i nazwa domeny są wyłączną własności firmy SOCOMEC. Jej zawartość jest własnością firmy SOCOMEC lub jej oddziałów lub stron trzecich które upoważniły SOCOMEC do jej użycia.
Strona i jej zawartość pod adresem www.socomec.com są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej i szczególnie przez prawa autorskie, ustawodawstwo dotyczące ochrony rysunków, modeli i wzorów oraz znaków towarowych.
Jakiekolwiek odtwarzanie, prezentowanie, używanie, adaptacja, modyfikowanie, rejestrowanie i marketing tych chronionych treści, jakąkolwiek procedurą i w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione za poniższymi wyjątkami:
- wyjątkami prawnie dozwolonymi przez przepisy o ochronie własności intelektualnej
- przypadkami wyraźnie autoryzowanymi przez SOCOMEC.
Jakiekolwiek naruszenie tych praw będzie stanowiło złamanie praw autorskich.
Fotografie umieszczone pod nagłówkiem "Biblioteka fotografii" mogą być dowolnie użyte o ile cel użycia nie będzie sprzeczny z dobrą praktyką i nie wyrządzi szkody wizerunkowi firmy SOCOMEC. Określenie "© Socomec" musi zawsze towarzyszyć fotografiom użytym w mediach w których zostaną one opublikowane.
Znaki handlowe i logotypy jakie zostały umieszczone na tej stronie internetowej są własnością firm, które je używają i nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek nieautoryzowanego, handlowego użycia.
Oprogramowanie użyte na tej stronie jest chronione prawami autorskimi i wymaga podpisania umowy licencyjnej.
Oprogramowanie i wyposażenie dostępne z tej strony, które ma własne prawa dotyczące użytkowania, podlega tym prawom.

 

Dostęp do serwisu

Koszt dostępu i przeglądania zawartości po adresem www.socomec.com jest w pełnej odpowiedzialności użytkownika.
SOCOMEC podejmuje wszystkie rozsądne środki mające na celu zapewnienie normalnej, ciągłej dostępności serwisu internetowego. Jednak możliwe jest, że trudności techniczne lub wymagania w zakresie konserwacji mogą zawiesić, zatrzymać lub utrudnić dostęp do zawartości serwisu pod adresem www.socomec.com
Użytkownik zobowiązuje się, pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej, nie używać strony internetowej pod adresem www.socomec.com do przekazywania, jakimikolwiek środkami, jakichkolwiek treści, włączając oprogramowanie, kody, wirusy lub innego rodzaju procedury których celem jest zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności serwisu www.socomec.com
Użytkownik potwierdza, że sprawdził, że jego konfiguracja komputera nie zawiera żadnych wirusów.

 

Kody dostępu i hasła 

Pewne rodzaje usług dostępne w serwisie www.socomec.com.com mogą wymagać kodu dostępu i hasła dostarczanych przez operatora tych usług.
Kody dostępu i hasła są poufne, osobiste, niezbywalne i nieprzenoszalne. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie, ochronę i konsekwencje użycia kodów i haseł.
SOCOMEC w żadnym przypadku nie może być odpowiedzialny za ich nielegalne użycie.

 

 Marketing

Produkty i usługi opisane na stronach serwisu internetowego nie stanowią oferty handlowej a informacje im towarzyszące nie mają wartości kontraktowej. Mogą one być przedmiotem modyfikacji lub zostać usuniętę bez wcześniejszego ogłoszenia.
Niektóre z prezentowanych produktów i usług mogą być niedostępne w niektórych krajach lub być przedmiotem secjalnych regulacji i nawet ograniczeń.
Użytkownicy, którzy chcą nabyć wyroby i/lub usługi firmy SOCOMEC proszeni są o kontakt z biurem sprzedaży firmy.

 

Hiperłącza

Obecność hiperłączy na stronie www.socomec.com, które kierują użytkowników do innych serwisów internetowych, nie gwarantuje jakości ich zawartości jak również poprawnej pracy. SOCOMEC nie może być odpowiedzialny za zawartość i poprawną pracę tych serwisów.

 

Ograniczenie gwarancji i odpowiedzialności 

Mimo dbałości o jakość i pewność tego serwisu, w prezentowanych materiałach mogą pojawić się błędy. Informacje są podane jedynie jako wskazówki bez żadnej gwarancji, wyraźniej lub dorozumianej, dotyczącej ich ważności, kompletności lub aktualności. W związku z tym, użytkownik jest proszony o weryfikację tych informacji. Ponadto użytkownik potwierdza, że użyje tych informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność. SOCOMEC w żadnym przypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, szczególnie natury materialnej lub finansowej, utratę danych lub oprogramowania, wynikające z dostępu do tej strony i/lub użycia informacji jakiegokolwiek typu dostępnych na niej.

 

Obowiązujące prawo i przyznanie jurysdykcji

Zawartość strony www.socomec.com i warunki jej użycia podlegają francuskiemu prawu.
W przypadku nieścisłości, obowiązującą jest wersja serwisu w języku francuskim.
W przypadku sporów jakiejkolwiek natury, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd w Strasburgu (Francja).
Jednakże SOCOMEC zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych poza Francją mających na celu ochronę swoich interesów.

 

Dodatkowe informacje

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z SOCOMEC pod poniższym adresem :
SOCOMEC
1 rue de Westhouse BP 60010
67235 BENFELD Cedex
(33) (0)3 88 57 41 41