Obsługa innych marek zasilaczy UPS

defys_101_a.jpg

 

Jeden partner dla wszystkich zainstalowanych urządzeń zapewniających zasilanie krytyczne

sydiv_235_a_pl.jpg

 

Niektóre obiekty zasilania krytycznego są wyposażone w wiele urządzeń różnych producentów.
Z tego powodu coraz ważniejszym (i wydajniejszym) rozwiązaniem jest wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych przez jednego niezawodnego dostawcę usług.
W przypadku użytkowania urządzeń od wielu dostawców, firma Socomec może zapewnić umowę o gwarantowanym poziomie usług, scentralizowane planowanie konserwacji oraz zapewnienie awaryjnych usług podtrzymania zasilania w nagłych przypadkach.

 

 

 Najważniejsze elementy

 

 Korzyści

 • Specjalistyczna wiedza i łatwe zarządzanie planowaniem
   konserwacji
   • Optymalizacja planowania konserwacji
 • Scentralizowane usługi telefonicznej pomocy technicznej w
 • Pojedynczy punkt kontaktu dla wszystkich obiektów i
   odpowiednich urządzeń
     razie awarii
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących zasilania krytycznego w
 • Pełny audyt wszystkich urządzeń w obiekcie oraz
   przygotowanie skonsolidowanego raportu z zaleceniami
   dotyczącymi konserwacji 
     obiekcie i potencjalnych obszarów ryzyka / podatności na
   uszkodzenia
• Obniżenie kosztów eksploatacji