Obsługa baterii akumulatorów

battery-care.jpg

 

Zapewnienie dostępności czasu podtrzymania podczas całego okresu użytkowania baterii

sydiv_235_a_pl.jpg

 

Baterie to kluczowy element systemów UPS. Ich wydajność i dostępność odgrywają istotną rolę w zapobieganiu przestojom odbiorów, ale jednocześnie baterie są najbardziej wrażliwym i narażonym na awarie elementem tych systemów zasilania.

Z tego względu stałe monitorowanie baterii, właściwa konserwacja oraz okresowa wymiana profilaktyczna są niezbędne dla zagwarantowania ciągłości działania.
 
Główne czynniki skracające żywotność baterii:
• wysoka temperatura,
• duża liczba cykli,
• zbyt głębokie ładowania i rozładowania,
• ładowanie wysokim napięciem,
• brak regularnej konserwacji.

 

 

 Najważniejsze elementy

 

 Korzyści

 • Sprawdzanie baterii podczas wizyt prewencyjnych    • Zachowanie czasu podtrzymania baterii
 • Okresowa profilaktyczna wymiana     • Minimalizacja ryzyka awarii zasilacza UPS
 • Monitorowanie baterii    • Optymalizacja kosztów inwestycji w baterie