Elektryczne laboratorium badawcze im. Tesla Lab: umiejętności które spełniają twoje oczekiwania

Początkowo laboratorium miało służyć jedynie wewnętrznym testom kwalifikacyjnym własnych wyrobów. Obecnie stanowi ono nieodzowny element wspomagający zarówno sprzedaż na rynku francuskim jak i w eksporcie.
Tesla Lab oferuje usługi laboratorium własnym Klientom, otwierając przed nimi nowe rynki.

 

Uznawane wyniki badań

Laboratorium Tesla Lab posiada akredytację Francuskiego Komitetu ds. Akredytacji COFRAC (1). Jest też członkiem ASEFA (2) (jednostka certyfikacyjna aparatury niskiego napięcia) oraz LOVAG (3) (porozumienie niskiego napięcia) i regularnie współpracuje z jednostkami certyfikacyjnymi na całym świecie: KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, GOST-R, …

Źródła wysokiej mocy

3 platformy badawcze do testów:
• charakterystyk łączeniowych aparatów (przeciążenia)
• charakterystyk aparatów w zakresie spodziewanych prądów zwarciowych (obwody chronione)
• charakterystyk aparatów w zakresie wytrzymywanych prądów krótkotrwałych (1 sekunda i 3 sekundy)
• wytrzymałości elektrycznej
• charakterystyk pracy w zakresie aparatów ochronnych (wkładki topikowe, wyłączniki, …)
• połączeń pomiędzy różnego rodzaju wyposażeniem

Platforma testowa 1

 

Platforma testowa 2

 

Platforma testowa 3

Zasilana z transformatora wn/nn o mocy 1250 kVA z:
• dostępnymi napięciami: 250V, 440V, 550V, 660V, 725V, 1000V i 1100V
• dostępne prądy: 2500A/440V, 2000A/550V, 1500A/725V.
  Żródłem mocy jest generator o następujących parametrach:
• moc nominalna: 4 MVA
• moc chwilowa: 20 MVA
Charakterystyki testowe: 30 kA/440V, 24 kA/525V.
  Żródłem mocy jest generator o następujących parametrach:
moc nominalna: 28 MVA
moc chwilowa: 100 MVA
Charakterystyki testowe:
100 kA/440V, 80 kA/525V, 50 kA/725V, 100 kA przez 1 sekundę, 50 kA przez 3 sekundy.
 

Pelny zakres uslug

Tesla Lab laboratorium może przejąć na siebie wszystkie procedury administracyjne, które zwykle towarzyszą procesowi certyfikacji. Zadbamy o kontakt z przedstawicielami jednostek certyfikacyjnych jak również monitorowanie procesu uzyskania certyfikatu.
Na potrzeby zleconych nam badań zarezerwujemy zespół osób oraz wyposażenia, który zadba o przeprowadzenie tych badań w najlepszych możliwych warunkach i czasie:

 

 

  • kamera do monitorowania badań oraz ekran do nadzoru
  • komputer PC do pokazywania wyników badań w czasie rzeczywistym
  • w pełni wyposażone pomieszczenia: linia telefoniczna, gniazda sieci komputerowej
  • nagranie wideo z przebiegu badań
  • zapas wkładek topikowych
  • pomoc w praktycznej organizacji: hotel, rezerwacja transportu do laboratorium, …

Pelne badania

Proby nagrzewania:

 

Badania srodowiskowe:

• trzy specjalnie do tego celu przygotowane pomieszczenia wyposażone w urządzenia do odczytu temperatury z 72 termopar i dwóch centralnych stacji odczytowych
• próby mogą być prowadzone przy obciążeniu prądem stałym lub przemiennym o wartości do 6000 A

• wyposażenie pomieszczeń umożliwia również kalkulację strat mocy.

 

• badania w suchej lub wilgotnej atmosferze (od -20°C do +180°C)
• cykliczne zmiany temperatury lub wilgotności

• temperatury przechowywania/magazynowania do poziomu -40°C
• cykliczne lub rezonansowe wibracje o przebiegach sinusoidalnych
• określenie współczynników korygujących parametry aparatów w związku z narażeniem na wysokie temperatury pracy.

 

Badania dielektryczne:

 

Testy stalopradowe (dc):

• udary o przebiegu 1.2 µs z wartością szczytową do 30 KV
• 50 Hz, 1 minuta, napięcie od 1 do 20 KV
  3-fazowy mostek prostowniczy zasilany przez jedną z w/w platform pozwala na prowadzenie badań z użyciem prądu stałego

Badania mechaniczne:

 

Badania izolacji:

• wytrzymałość mechaniczna wyposażenia do badań elektrycznych
• wytrzymałość zacisków urządzeń na zginanie i rozciąganie
• badanie wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie siłami do 20 000 N.
 
 

• badanie zdolności do samogaszenia, próba rozżarzonym drutem o temperaturze do 960°C

 


 

 

(1) COFRAC
(Comité Français d'Accréditation) Francuskie Centrum/Komitet Akredytacji. (Zakres akredytacji dostępny na żądanie). Powołany do życia w 1994 przez władze publiczne. COFRAC ustanawia standardy i wymagania jakie muszą spełnić laboratoria i organizacje, które ubiegają się o akredytację i których spełnienie potwierdza ich kompetencje i bezstronność. Funkcjonowanie systemu akredytacji daje przedsiębiorstwom, konsumentom i władzom publicznym rzeczywistą gwarancję i zaufanie do usług świadczonych przez akredytowane jednostki.

 

(2) ASEFA
(Jednostka certyfikacyjna aparatury niskiego napięcia)
Powstała w 1973 roku, ASEFA jest niezależną organizacją certyfikacyjną. Udostępnia swoim Klientom platformy badawcze, które obecnie należą do największych na świecie w zakresie możliwych do uzyskania wartości prądów zwarciowych.
ASEFA ma niezależną strukturę. Platformy badawcze ASEFA, posiadają akredytację COFRAC aby gwarantować najlepszą wiedzę w zakresie badań, absolutną neutralność i całkowitą poufność wyników badań.
ASEFA oferuje 23 platformy badawcze należące do jej 9 członków (ABB, FERRAZ, LCIE, SOCOMEC, SCHNEIDER, GE Power Control Francja, LEGRAND, CEGELEC, ENTRELEC).

 

(3) LOVAG
Na poziomie europejskim, EOTC (Europejska Organizacja do spraw Badań i Certyfikacji) uznała wzajemne akceptowanie wyników badań następujących jednostek: LOVAG (Porozumienie Niskiego Napięcia), ACAE i CESI (Włochy), ALPHA (Niemcy), ASEFA (Francja), CEBEC (Belgia), KEMA (Holandia), SEMKO (Szwecja), FIMKO (Finlandia) i ASTA (Wielka Brytania), które są podobnymi sobie organizacjami na szczeblu narodowym. Wzajemne uznawanie wyników badań znakomicie ułatwia współpracę na poziomie międzynarodowym.