Konserwacja prewencyjna

appli_724_a-b.jpg

 

Zwiększanie niezawodności i trwałości urządzeń zapewniających zasilanie krytyczne

sydiv_235_a_pl.jpg

 

Okres eksploatacji zasilacza UPS zależy od różnych czynników takich jak specyfikacje obciążenia (wartość procentowa, liniowość i zmienność) oraz otoczenia roboczego (temperatura, wilgotność, poziom zanieczyszczenia).
Aby zapewnić pracę zasilacza UPS z najwyższą wydajnością i uniknąć przestojów systemu oraz związanego z tym potencjalnego ryzyka i zakłócenia zasilania, należy wykorzystać specjalistyczną wiedzę producenta w celu wykonania regularnych przeglądów serwisowych.
Jest to najlepsza metoda zapewnienia niezawodności urządzeń przez długi czas oraz najbardziej ekonomiczny sposób utrzymania kontroli nad całkowitym kosztem posiadania systemu (koszt zakupu i instalacji + koszty eksploatacji).

 

 

 Najważniejsze elementy

 • Inspekcje: mechaniczna, elektryczna, baterii
 • Usuwanie kurzu / czyszczenie sprzętu
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Sprawdzanie układów elektronicznych
 • Sprawdzenie warunków środowiskowych
 • Kontrola stanu baterii
 • Raport z konserwacji
 

 Korzyści

 • Pomaga zminimalizować ilość awarii
 • Optymalizuje sprawność działania
 • Wydłuża okres eksploatacji
 • Poprawia dostępność systemu