22 kwietnia 1922

Joseph Siat, inżynier, zakłada firmę w Benfeld pod nazwą Société des Ateliers de Constructions Électromécaniques du Bas-Rhin (Elektomechaniczna firma produkcyjna z Dolnego Renu). Firma produkuje łączniki, wkładki topikowe, podstawy bezpiecznikowe, dzwonki, rożny i metalowe lub lakierowane kartonowe puszki odgałęźne.

1945

Śmierć Josepha Siata. Firmę przejmują jego dwaj synowie, Pierre odpowiedzialny za produkcję i Maurice za sprzedaż i administrację. Firma rozpoczyna produkcję bardziej specjalistycznego wyposażenia: przełączniki, transformatory, regulatory oporowe i wkładki topikowe o wysokiej zdolności wyłączania.

1948

Firma odchodzi od akordowego systemu wynagradzania na rzecz systemu premiowego. Ta innowacja w systemie wynagradzania, pierwsza we Francji, otrzymuje pełne wsparcie wszystkich zatrudnionych pracowników, w tamtym czasie 60 osób. Powstaje pierwsza Rada Pracownicza.

1953

Société des Ateliers de Constructions Électromécaniques du Bas-Rhin zmienia nazwę na SOCOMEC. Rozwój socjalny jest odzwierciedleniem postępu technologicznego; od 1955 roku do dzisiaj SOCOMEC stosuje zasady, które łączą udział pracowników w zyskach firmy ze wzrostem wydajności. Powstają związki zawodowe.

1960

Socomec zatrudnia ponad 150 pracowników, produkuje aparaturę i urządzenia do aplikacji przemysłowych: szafy, tablice rozdzielcze, pulpity sterownicze itp. Otwiera biuro sprzedaży w Paryżu.

 

1968

Powstaje dywizja “elektroniki”. We współpracy z partnerem ze Szwajcarii, firma rozpoczyna sprzedaż zasilaczy UPS dużej mocy. Firma podpisuje z pracownikami kontrakt regulujący zasady podziału zysków
 

 

1970

Uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego wprowadza zmiany w zakresie organizacji produkcji oraz wydziela strefy montażu, magazynowania oraz obróbki skrawaniem. Zatrudnienie wzrasta do 200 pracowników.

1972

Firma jest skomputery- zowana. W tym samym roku SOCOMEC UPS opracowuje swój pierwszy zasilacz.

1974

Utworzenie oddziału w Belgii.
Rozłączniki SIRCO wchodzą do produkcji. Stają się one siłą napędową rozwoju firmy.

1977

Pierre SIAT, Prezes firmy odchodzi na emeryturę. Jego stanowisko przejmuje brat Maurice.
 

1978

Powstaje dywizja “turbin” i rozpoczyna produkcję turbogeneratorów.

 

1979

Socomec z własnym laboratorium jest członkiem założycielem ASEFA (Stowarzyszenie Francuskich Laboratoriów Badania Aparatury Łączeniowej) i otrzymuje akredytację RNE (Narodowa Sieć Laboratoriów Badawczych).
 

1982

Powstaje nowy zakład produkcyjny w Huttenheim, przeznaczony do produkcji zasilaczy UPS.
Pod zarządem Bernarda Steyert, Benoît Siat oraz Jacques'a Siat (trzech wnuków Josepha Siat) firma nieustannie się rozwija.
Firma otrzymuje pierwsze certyfikaty produktowe: RAQ 3 (certyfikacja przez siły zbrojne) w 1984 na nowy asortyment zasilaczy UPS typu A2S 80; później RAQ w 1987 na asortyment A2S 92.
 

 

1987

Dywizja “turbin” zostaje zamknięta. Oprogramowanie CAD zaczyna być szeroko stosowane.

1989

Bernard Steyert zostaje Prezesem firmy.
Firma rozpoczyna sponsorowanie przedsięwzięć kulturalnych. Od 1991 roku do dzisiaj, otwiera swoje hale na koncerty i wystawy sztuki aby sprzyjać rozwojowi nowych idei i inicjatyw.

1992

Powstają kolejne dwa oddziały: w Niemczech i Hiszpanii. Firma otwiera również biuro w Kuala Lumpur.
Tomi Ungerer bierze udział w celebracji 70 rocznicy powstania firmy.

Wprowadzenie do produkcji nowego miernika parametrów sieci pod handlową nazwą DIRIS. W krótkim czasie miernik stanie się punktem odniesienia na rynku i wyznacznikiem standardów.

 

1993

Powstaje oddział w Wielkiej Brytanii.

 

1994

Firma zobowiązuje się do dalszego doskonalenia, wprowadzając w życie politykę szkoleń całego personelu pod hasłem "Razem pracujemy lepiej". Konkrenta inicjatywa: pracownicy mogą inwestować w kapitał firmy.
Dywizja aparatury łączeniowej otrzymuje certyfikat ISO 9002, w tym okresie dywizja UPS wprowadza na rynek pierwszy zasilacz UPS o mocy 400 kVA w technologii IGBT i zawiera historyczny kontrakt na dostawę przemienników częstotliwości na lotniskowiec o napędzie atomowym Charles-de-Gaulle.
 

1995

Powstaje oddział we Włoszech do sprzedaży produktów dywizji aparatury łączeniowej.                                               
Dywizja UPS otrzymuje certyfikat ISO 9001.                                                                                                       
Będąc dumnymi z osiągnięć firmy, Zarząd decyduje o druku statutu firmy.                                                                                           

 

1996

Struktury przemysłowe firmy przechodzą restrukturyzację. W procesie produkcji zaczyna być stosowana filozofia “just-in-time” (dokładnie na czas) i autonomicznych jednostek produkcyjnych. Socomec wygrywa w prestiżowym konkursie dotyczącym wzrostu w przemyśle organizowanym przez magazyn Usine Nouvelle.
Powstaje oddział w Tajlandii i biuro sprzedaży w Chinach.
 

 

1997

Powstaje drugi oddział w Wielkiej Brytanii.
Zostaje wdrożony nowy system informatyczny.
Socomec zmienia ze scentralizowanej na sieciową strukturę siec IT.
Lunch i debata dotycząca wspólnej waluty Euro z udziałem Jeana Arthuisa, francuskiego Ministra Finansów i Gospodarki.
Socomec zdobywa prestiżową, regionalną nagrodę za wyniki w sprzedaży eksportowej.
 

1998

Włoski partner Sicon (zasilacze UPS małej mocy) whodzi do Grupy.
Po siedmiu latach owocnej współpracy, obie firmy decydują się na wspólne stawienie czoła przyszłości.
Obecność Grupy na rynku światowym wzmacnia otwarcie nowych oddziałów w Słowenii i Singapurze.
Biuro sprzedaży Sicon w Kuala Lumpur zostaje zamknięte i przeniesione do Bangkoku.
Socomec wygrywa regionalną nagrodę za innowacyjność przyznawaną przez Francuski Instytut Własności Przemysłowej.
 

 

1999

SOCOMEC otwiera kolejne oddziały w Indiach i Argentynie.
Powierzchnia zakładu produkcji UPS zostaje powiększona o 5300 m2.
Grupa uruchamia po raz pierwszy stronę internetową.

2000

Laboratorium zostaje powiększone i wyposażone w generator umożliwiający, na potrzeby prób, osiągnięcie prądów zwarciowych wartości 100 kA.
Laboratorium staje się drugą największą we Francji jednostką do badań silnoprądowych.
Wprowadzenie do sprzedaży zasilacza UPS serii DELPHYS DS (80 do 200 kVA), który wyznacza nowy standard urządzeń na rynku. Firma wprowadza 35-godzinny tydzień pracy.
 

 

2001

Wprowadzenie do sprzedaży modułowych zasilaczy UPS serii MODULYS (1.5 do 24 kVA).

2002

Rozpoczynają się prace przy budowie zakładu produkcyjnego o powierzchni 5200 m2 w Tunezji.
Powstaje oddział w Holandii.

2003

Wprowadzenie do sprzedaży przełączników serii ATYS, nowa koncepcja układów przełączających stawia Socomec na pozycji jednego z liderów w tym segmencie rynku.
Obie dywizje otrzymują certyfikaty ISO 9001 wersja 2000.
W Chinach zostaje otwarte biuro sprzedaży.
Do Rady Dyrektorów Socomec SA dołączają trzy osoby z zewnątrz.

2004

Dywizja UPS praktycznie całkowicie odnawia swoją ofertę urządzeń UPS wprowadzając do sprzedaży nowe serie systemów MASTERYS (8 do 90 kVA) i DELPHYS MX (250 do 500 kVA).
Socomec otrzymuje nagrodę za doskonałość w wyniku badania przeprowadzonego przez Frost & Sullivan na temat usług świadczonych dla Klientów przez 13 największych producentów zasilaczy UPS na świecie.
Utworzenie oddziałów w Indiach i Hiszpanii.

 

2005

Otwarcie biura sprzedaży w Moskwie i oddziału sprzedażowego w Chinach

 

2006

W celu zapewnienia stabilnej przyszłości wszystkim europejskim pracownikom firmy i utrzymania jej konkurencyjności, Socomec ukierunkowuje swoje struktury przemysłowe w centra doskonałości.
W Alzacji powstaje europejskie centrum dystrybucyjne o powierzchni 6000 m2. Równolegle rozpoczynają się prace budowlane nad nowym zakładem produkcyjnym we Włoszech. 

Otwarcie biur sprzedaży w Dubaju i Portugalii. Utworzenie oddziałów w Chinach i Tajlandii.
Socomec UPS otrzymuje nagrodę za innowacyjność przyznawaną przez Frost & Sullivan.

2007

Grupa Socomec obchodzi 85 rocznicę powstania. Przy tej okazji publikuje swoje nowe, odświeżone logo. W Chinach zostaje powołana do życia spółka joint-venture, która ma zająć się produkcją małych rozłączników na potrzeby rynku lokalnego.
Wprowadzenie do sprzedaży zasilaczy UPS typu on-line, z podwójną konwersją, w zakresie od 120 do 200 kVA, z najlepszą sprawnością na rynku: potwierdzone certyfikatem 96%.
Wprowadzenie na rynek zupełenie nowego asortymentu modułowych, wielobiegunowych rozłączników: SIRCO M i SIRCO MV.

2008

Z przejęciem francuskiej firmy TCT, Grupa Socomec jest w posiadaniu najnowocześniejszej technologii i doświadczenia w zakresie komponentów magnetycznych.

W czasie gdy dywizja UPS wprowadza na rynek nowa serię zasilaczy "Green Power", dywizja aparatury zostaje wyróżniona nagrodą JANUS w dziedzinie wzornictwa przemysłowego za nową serię dźwigni napędu typu S.
W Bostonie zostaje otwarty nowy oddział firmy.
Zakład produkcyjny w Tunezji otrzymuje certyfikat ISO 9001 wydanie 2000.
Jako korporacyjny obywatel, Socomec obejmuje patronatem prace renowacyjne prowadzone na oknach katedry w Strasburgu.

2009

Powstaje nowy zakład produkcyjny zasilaczy UPS w Szanghaju, który ma zaopatrywać tamtejszy rynek.
Utworzenie oddziałów w Australii, Słowenii, Stanach Zjednoczonych i Wietnamie.
Zakłady produkcyjne zasilaczy UPS w Alzacji i Włoszech otrzymują certyfikaty ISO14001.

Powstaje nowa dywizja biznesowa w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku fotowoltaicznego: Socomec Solar. Na rynku pojawia się inicjalna oferta systemów zasilaczy solar UPS w zakresie mocy od 2 do 200 kW.

2010

Zostaje otwarty nowy oddział w Rumunii.
Ivan Steyert, w wieku 44 lat obejmuje stanowiska Prezesa Zarządu Grupy Socomec, zastępując Bernarda Steyerta. Nowy Prezes wyznacza wizję odpowiedzialnej, otwartej i jednocześnie bardziej zaangażowanej grupy.
Zakład produkcyjny Grupy we Włoszech nabywa nowoczesną instalację fotowoltaiczną do testowania produkowanych przez siebie urządzeń UPS i redukcji zużycia energii. Inwestycja jest doskonałym przykładem zobowiązania firmy do zrównoważonego rozwoju.
Jednym z ważniejszych punktów rozwoju firmy Socomec w Azji, w szczególności w Chinach, jest zaangażowanie w wystawę światową w Szanghaju…

Wprowadzenie do produkcji zasilaczy UPS serii Delphys MX 800 i 900 kVA, najbardziej kompaktowych zasilaczy UPS na rynku pracujących w trybie podwójnej konwersji on-line.
Socomec kontynuuje swoją rolę sponsora kulturalnego. Jest członkiem fundacji Uniwersytetu w Strasburgu mającej na celu utworzenie katedry zarządzania kreatywnością.

2011

Wprowadzenie do oferty produktów z zakresu efektywności energetycznej.
Zdobycie nagrody "Sole Owner and Family-Owned Company" ("Firma prywatna i rodzinna") za rok 2011.

2012

Wprowadzenie do produkcji nowej serii zasilaczy UPS, Green Power 2.0.
Socomec UPS zdobywa Nagrodę Innowacji Frost & Sullivan 2011 za najlepszą technologię zastosowaną w serii Green Power.

2014

Inauguracja centrum przemysłowego i logistycznego (CIL) potwierdzającego doświadczenie firmy w zakresie energooszczędnych i "inteligentnych" budynków.
Otwarcie "Learning Center" tj. centrum szkoleniowego w siedzibie firmy w Benfeld.
Socomec podpisuje Diversity Charter (Deklarację Różnorodności) promującą wyrównywanie szans i przeciwstawianie się dyskryminacji.
Socomec dołącza do organizacji "Electriciens sans frontieres" ("Elektrycy bez Granic"), oferując swoje doświadczenie społecznościom, które nie mają jeszcze dostępu do energii elektrycznej.
Firma zdobywa tytuł "Happy Trainees" ("Szczęśliwi Stażyści") głosami pracowników odbywających staże.

2015

Inauguracja nowego Laboratorium Tesla Power Lab.
Grupa publikuje swój pierwszy raport o śladzie węglowym.
Otwarcie biura handlowego na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

2016

Szwajcarska firma UPS Technologies wchodzi w skład Grupy SOCOMEC.
Włoska firma ALGODUE wchodzi w skład Grupy Socomec.
Socomec rozpoczyna nowy etap patronatu firmowego nad Muzeum Unterlinden w Colmar.
Firma zdobywa nową nagrodę Frost & Sullivan za technologię zastosowaną w zasilaczach UPS.
Socomec zdobywa tytuł "Alsace Excellence" ("Doskonałość z Alzacji") przyznawaną przez Biuro Promocji Alzacji.
Socomec zostaje członkiem Fundacji GEM finansującej badania w zakresie transformacji energii.
Socomec uczestniczy po raz drugi w "Hacking Industry Camp" ("Warsztatach Hakerów Przemysłu") w Strasburgu i zdobywa 5 nagród.
Socomec dołącza do "Club des locomotives du KM0" ("Klubu Lokomotyw KM0") w Miluzie, który promuje technologie cyfrowe w zakresie transformację energii.
Socomec podpisuje umowę partnerską z organizacją dobroczynną "Our neighbourhoods have got talent" ("Nasi utalentowani sąsiedzi").
Socomec zdobywa Złoty Poziom Uznania Ecovadis za skuteczność swojej Polityki Zrównoważonego Rozwoju (oceniono 5% firm).
Socomec podpisuje deklarację "Odpowiedzialne relacje z dostawcami".
Otwarcie biura handlowego w Algierii.
Zakład produkcyjny w Huttenheim zdobywa certyfikat ISO 50 001.