Gwarantowana ciągłość zasilania elektrycznego urządzeń w pomieszczeniach medycznych grupy 2

Zasilanie instytucji opieki zdrowotnej podlega różnym poziomom newralgiczności w zależności od obiektu.
Po pierwsze, pomieszczenia grupy 2 muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zasilania.
Po drugie, inne części placówki również stanowią wyzwanie, ponieważ są w istocie „skrzyżowaniami”, których drożność wpływa na ogólne funkcjonowanie obiektu.

Socomec zaleca kompletne architektury i oferuje produkty oraz rozwiązania optymalizujące zasilanie szpitala energią elektryczną i zwiększające jego niezawodność.
Korzyściami dla użytkowników są urządzenia dostosowane do wymagań oraz wsparcie i doradztwo wyspecjalizowanego producenta w zakresie całej instalacji elektrycznej.