Gwarantowana ciągłość pracy urządzeń obrazowania medycznego (grupa 1)

Stawianie prawidłowej diagnozy na podstawie odpowiednich informacji w coraz większym stopniu zależy od sprawności urządzeń obrazowania medycznego
Dostępność takich urządzeń ma również wpływ na realizację celów dotyczących wydajności i efektywności szpitala
Z drugiej strony, sprzęt obrazowania medycznego stawia wysokie wymagania w odniesieniu do zasilania: wysokie prądy udarowe, strumienie impulsowe itp.

Urządzenia zasilające sprzęt obrazujący muszą zatem mieć określone parametry zapewniające ich prawidłową pracę.
Dzięki korzyściom płynącym ze współpracy z wiodącymi producentami urządzeń obrazowania medycznego oferujemy rozwiązania spełniające tego rodzaju wymogi dotyczące zasilania.
Setki centrów medycznych już zaufały firmie Socomec w zakresie zagwarantowania ciągłości pracy ich urządzeń.