diris digiware S

DIRIS Digiware S

Moduły pomiaru prądu zintegrowane z przetwornikami

Moduły pomiarowe DIRIS Digiware S są wyposażone w 3 zintegrowane przetworniki prądowe dla pomiaru obwodów elektrycznych do 63 A.
Moduły te umieszcza się bezpośrednio nad lub pod urządzeniami zabezpieczającymi. Są one przeznaczone do pracy z modułem pomiaru napięcia DIRIS Digiware U i umożliwiają wykonywanie pomiarów zużycia energii oraz monitorowanie parametrów zasilania.

Zalety

Plug & Play

  • Oszczędność czasu na okablowaniu: przetworniki prądowe są zintegrowane w module.
  • Szybkie połączenie RJ45 między modułami.
  • Możliwość umieszczenia modułu nad lub pod urządzeniem zabezpieczającym.

Wieloobwodowy

Istnieje możliwość łączenia wielu modułów DIRIS Digiware S w systemie pomiarowym, umożliwiającym monitorowanie dużej liczby obciążeń.

Kompaktowy

  • Moduł pomiarowy oferujący najlepszy na rynku stosunek gabarytów do możliwości.
  • Dopasowany do rozstawu urządzenia zabezpieczającego.

Precyzyjny

• Klasa 0,5 dla energii czynnej, zgodnie z normą IEC 61557-12, umożliwia przeprowadzanie dokładnych pomiarów w szerokim zakresie zmiany obciążenia.