DIRIS B-30

DIRIS B

Wielofunkcyjne urządzenia do monitorowania mocy

DIRIS B-30/10 to modułowy miernik do pomiarów i monitorowania parametrów sieci z radiową transmisją danych lub po łączu RS485. 4 niezależne wejścia pomiarowe prądu umożliwiają monitorowanie parametrów dla różnych typów obwodów: np. 4 odbiory 1-fazowe lub 1 odbiór 3-fazowy + 1 odbiór 1-fazowy.
DIRIS B-30/10 mierzy prąd przez przetworniki prądowe ze złączem RJ12, dostępne dla rożnych typów instalacji: TE z rdzeniem zamkniętym, TR/iTR z rdzeniem dzielonym oraz elastyczne przetworniki TF.

Zalety

Plug & Play

Zastosowanie złącz RJ12 sprawia, że podłączanie przetworników jest szybkie, łatwe, niezawodne i eliminuje błędne połączenia. Automatyczne adresowanie i konfiguracja (adres komunikacji, typ obciążenia, typ i przekładnia przetwornika prądowego) ułatwiają instalację i skracają czas niezbędny na uruchomienie.

Klasa dokładności 0,5 zgodnie z IEC 61557-12

  • Klasa 0,2 dla samego miernika.
  • Klasa 0,5 zgodnie z normą IEC 61557-12 dla całego układu pomiarowego (łącznie z przetwornikami prądowymi TE/iTR/TF) w zakresie od 2% do 120% wartości prądu znamionowego

Wieloobwodowe

  • 4 niezależne wejścia pomiarowe prądu umożliwiają optymalizację liczby urządzeń pomiarowych wykorzystanych w danej instalacji.

Komunikacja

• DIRIS B-30/10 można podłączyć do:
- wyświetlacza DIRIS D-30 w celu lokalnego podglądu mierzonych parametrów,
- bramki komunikacyjnej DIRIS G umożliwiającej centralizację danych bezprzewodowo lub po RS485, a następnie udostępnianie ich przez sieć Ethernet,
- opcjonalnych modułów do komunikacji BACnet IP, BACnet MSTP oraz PROFIBUS DP. Do miernika można ównież podłączyć moduły cyfrowych i analogowych wejść/wyjść.