count_207_a_pro_jpg

COUNTIS ECix

Koncentratory impulsów

COUNTIS ECix to koncentratory przeznaczone do zliczania impulsów pochodzących z różnego rodzaju liczników, komunikujące się przez port szeregowy RS485 i protokół MODBUS.
Umożliwiają one zliczanie i przechowywanie w pamięci impulsów pochodzących z liczników wody, gazu, sprężonego powietrza, liczników energii elektrycznej, a w przypadku koncentratora COUNTIS ECi3, także z czujników analogowych (światło, temperatura, wiatr itp.). Wszystkie dane, tj. stany liczników całkowitych i częściowych oraz profile obciążenia (dostępne dla wszystkich wejść logicznych i analogowych), mogą być centralizowane za pośrednictwem łącza RS485 i protokołu MODBUS.

Zalety

Podłączenie do 7 liczników i 2 czujników analogowych

• 7 wejść binarnych + 2 wejścia analogowe.
• Liczniki całkowite, częściowe i programowane (dzień, tydzień, miesiąc, rok).

Rejestracja profilu obciążenia

Profil obciążenia jest dostępny dla każdego z 7 wejść binarnych. Dla obu wejść analogowych (ECi3) dostępna jest historia wartości średnich.

Komunikacja RS485 MODBUS

• Centralizacja i transmisja impulsów i danych analogowych do stacji nadzoru.
• Zdalna konfiguracja koncentratora COUNTIS ECi.

Większe możliwości konfiguracji

• Wybór jednostki pomiaru: kWh, m3, litry.
• Wybór waluty: €, K€, £, $.
Koncentrator może wyświetlać dane o zużyciu zarówno w jednostkach typowych dla danego medium, jak i kalkulować koszty zużycia w wybranej walucie.

  • Specyfikacja techniczna

    Typ Kluczowe funkcje
    ECi2 7 izolowanych wejść binarnych
    ECi3 7 izolowanych wejść binarnych + 2 wejścia analogowe