count_178_b_pro_jpg

COUNTIS E1x

1-fazowy, pomiar bezpośredni 63/80 A

COUNTIS E1x to modułowe liczniki energii czynnej z wyświetlaniem aktualnego zużycia energii w kWh oraz chwilowego poboru mocy w kW. Liczniki są przeznaczone do sieci 1-fazowych i mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 63 lub 80 A (zależnie od modelu).

Zalety

RS485 (MODBUS), komunikacja M-Bus, Ethernet lub wyjścia impulsowe

Aby w łatwy sposób scentralizować zużycie energii, urządzenia COUNTIS E1x zostały wyposażone w jedno wyjście impulsowe, jedno wyjście RS485 (MODBUS), M-Bus lub funkcję komunikacji Ethernet Modbus TCP. Mierniki z funkcją komunikacji RS485 można konfigurować zdalnie.

Wielostrefowość

Umożliwia przypisanie różnych przedziałów czasowych (poszczególne godziny, szczyty) lub różnych źródeł (podstawowe, rezerwowe) do odczytów energii w celu jeszcze bardziej szczegółowego monitorowania zużycia energii.

Certyfikat MID, moduły B+D

Urządzenia COUNTIS E są zgodne z dyrektywą MID, która gwarantuje dokładność i niezawodność pomiaru, cechy niezbędne przy rozliczeniach energii. Certyfikacja według modułów B i D gwarantuje, że procesy projektowania i produkcji liczników są przedmiotem weryfikacji przez akredytowane laboratorium.