count_204_a_pro_jpg

COUNTIS E0x

1-fazowy, pomiar bezpośredni 32/40 A

COUNTIS E0x to modułowy licznik energii czynnej wyświetlający łączne zużycie energii w (kWh) i umożliwiający bezpośrednie podłączenie w instalacji 32/40 A.
Urządzenia COUNTIS E02, E04 i E06 mają ponadto certyfikat MID.

Zalety

Niewielkie rozmiary urządzenia

Szerokość tylko 1 modułu.

Wyjścia (impulsowe)

Wyjście impulsowe umożliwia przesyłanie informacji o zużytych kWh energii do zewnętrznego systemu (PC/BMS) w celu ich analizy na potrzeby np. fakturowania,oszczędzania lub zarządzania kosztami jej zużycia.

Certyfikat MID, moduły B+D

Urządzenia COUNTIS E są zgodne z dyrektywą MID, która gwarantuje dokładność i niezawodność pomiaru, cechy niezbędne przy rozliczeniach energii. Certyfikacja według modułów B i D gwarantuje, że procesy projektowania i produkcji liczników są przedmiotem weryfikacji przez akredytowane laboratorium.