DIRIS G

DIRIS G

Bramki komunikacyjne, RS485 na Ethernet

Bramki komunikacyjne DIRIS G przetwarzają wszystkie informacje pochodzące z liczników i urządzeń do pomiaru parametrów sieci, komunikując się z RS485, i udostępniają poprzez magistralę Ethernet, protokołem Modbus (TCP).
Bramki DIRIS G mogą pobierać dane z liczników lub zdalnych punktów pomiarowych Socomec także za pośrednictwem sieci Ethernet. Urządzenie posiada zintegrowany serwer sieciowy WEBVIEW, pozwalający na monitorowanie parametrów elektrycznych w czasie rzeczywistym oraz analizowanie danych historycznych dotyczących zużycia energii. Użytkownik może również otrzymywać powiadomienia/alarmy za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zalety

Zintegrowany serwer sieciowy WEBVIEW

Bramki DIRIS G oferują zintegrowany serwer sieciowy. Jest on dostępny w dwóch wersjach:
• Monitorowanie mocy:
- Pomiary i powiadomienia w czasie rzeczywistym.
• Monitorowanie mocy i energii:
- Pomiary i powiadomienia w czasie rzeczywistym.
- Rejestracja wybranych parametrów oraz historii zużycia energii.

Skalowalność

Dostępnych jest kilka modułów opcjonalnych:
• Wejścia / wyjścia cyfrowe
• Wejścia / wyjścia analogowe
• Wejścia do pomiaru temperatury

Plug & Play

• Urządzenia pomiarowe podłączone do bramki DIRIS G są automatycznie wykrywane i adresowane. Bramka zarządza urządzeniami w zakresie:
- Automatyczna synchronizacja czasu (SNTP) z podtrzymaniem bateryjnym
- Synchronizacja podłączonych urządzeń
- Wysyłanie komunikatów/alarmy (e-mail SMTP)
- Automatyczna rejestracja danych o zużyciu energii i innych
- Automatyczne zmiany stref (liczniki wielostrefowe)
• Automatyczny eksport danych przy użyciu protokołu FTP.