O grupie Socomec

Niezależny producent

Korzyści płynące ze specjalizacji

Firma Socomec powstała w roku 1922, a obecnie jest grupą przedsiębiorstw zatrudniającą 3100 osób.
Naszą kluczową działalnością jest zapewnianie dostępności, nadzorowanie i bezpieczeństwo sieci elektrycznych niskiego napięcia, a także realizacja prac zmierzających do podniesienia sprawności energetycznej u naszych klientów.

Kultura niezależności

Niezależność grupy Socomec zapewnia jej kontrolę nad podejmowaniem decyzji, możliwość przestrzegania wartości głoszonych przez akcjonariuszy i podzielanych przez pracowników.
Mając 30 oddziałów na pięciu kontynentach, firma Socomec stymuluje swój rozwój międzynarodowy, koncentrując się na zastosowaniach przemysłowych i usługowych, gdzie jakość wiedzy zapewnia jej znaczącą przewagę.

Duch innowacyjności

Będąc niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie systemów UPS, przełączników zasilania, przetwarzania energii i technik pomiarowych, Socomec przeznacza blisko 10% swoich obrotów na prace badawczo-rozwojowe. Dzięki temu grupa może zaspokoić swoje ambicje, aby na polu technologii zawsze wyprzedzać konkurencję.

Wizja eksperta

Jako producent, który sprawuje pełną kontrolę nad swoimi procesami technologicznymi, Socomec całkowicie różni się od większości dostawców. Grupa nieustannie poszerza zakres specjalizacji, aby móc oferować swoim klientom coraz lepsze i bardziej dostosowane do ich potrzeb rozwiązania.

Elastyczna struktura produkcji

Korzystając ze wsparcia dwóch europejskich centrów projektowo-badawczych (we Francji i Włoszech), nasza grupa czerpie korzyści z globalizacji gospodarki, produkując w zakładach o niskim poziomie kosztów, np. w Tunezji, oraz na głównych rynkach wschodzących (Indie i Chiny).
We wszystkich tych zakładach wdrożono system ciągłego doskonalenia oparty na zasadach zarządzania „Lean Management”, dlatego są one w stanie zapewnić jakość na wysokim poziomie, a także przestrzegać terminów i kosztów zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Uwaga skupiona na obsłudze

Nasze doświadczenie jako producenta oczywiście rozciąga się również na szereg usług, których celem jest ułatwienie badań, wdrażania i obsługi naszych rozwiązań. Nasze zespoły serwisowe zyskały renomę, zapewniając doradztwo, wykazując się wieloma umiejętnościami oraz krótkim czasem reakcji.

Odpowiedzialny rozwój

Będąc grupą otwartą na wszystkie kultury, mocno zaangażowaną w wartości ludzkie, Socomec promuje inicjatywy pracowników oraz ich zaangażowanie. Relacje w pracy oparto na idei partnerstwa i poszanowania wspólnych zasad etycznych. Dzięki zaangażowaniu firmy w osiągnięcie harmonijnego, trwałego rozwoju, firma Socomec jest w pełni odpowiedzialna za prowadzone działania nie tylko wobec swoich akcjonariuszy, pracowników, klientów i partnerów, ale także wobec społeczeństwa i środowiska.
Od 2003 roku grupa Socomec jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact.