Czym jest dyrektywa WEEE ?

Po osiągnięciu końca życia produkty elektryczne stają się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który może mieć wpływ na środowisko i jednocześnie ma wysoki potencjał recyklingu.
Dyrektywa WEEE 2012/19/UE czyni producentów i inne podmioty gospodarcze (importerów, dystrybutorów, użytkowników końcowych itp.) odpowiedzialnymi za sprzęt wycofany z eksploatacji.  

 

W ramach dobrowolnego przestrzegania postanowień Global Compact ONZ i zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, Socomec dąży do minimalizacji wpływu na środowisko.
W ramach dyrektywy WEEE 2012/19/UE Grupa Socomec podjęła kroki w celu wdrożenia tej dyrektywy i przewidywania jej przyszłych zmian.

 

Jakie są zalety dyrektywy WEEE ?

Dyrektywa WEEE nakłada obowiązki w odniesieniu do instalacji elektrycznych, które zapewniają ich wycofanie z eksploatacji w sposób przyjazny dla środowiska..

 

Oznakowanie produktu

WEEE_symbol.pngProdukty Socomec podlegające dyrektywie WEEE są zgodne z wymogami oznakowania WEEE od 15 sierpnia 2018 roku.
Produkty są oznaczone symbolem „przekreślonego kosza na kółkach”, zgodnie z normą EN 50419.

 

Jakie są sposoby zbierania sprzętu elektrycznego?

Skontaktuj się z Socomec Polska, aby dowiedzieć się, co zrobić z odpadami.

 

logo-auraeko.png

Zgodność Socomec z dyrektywą WEEE

Aby spełnić nasze zobowiązania jako producenta, Socomec Polska ma umowę z Auraeko, która organizuje zbieranie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych.