Dostosuj infrastrukturę elektryczną do stale zmieniających się wymagań stawianych przez zastosowania IT

Wydajność centrów przetwarzania danych musi spełniać stale zmieniające się wymagania:
• instalacja nowych aplikacji,
• zwiększone zapotrzebowanie na zasilanie urządzeń IT (serwery, pamięć masowa itp.),
• zwiększanie parametrów umów o poziomie usług itp.
W celu spełnienia wymagań w zakresie skalowalności Socomec oferuje modułowe systemy UPS i elastyczne architektury o gwarantowanych poziomach wydajności.
Dostępne są również rozwiązania oparte na kontenerach, zapewniające szybkie i łatwe wdrożenie pełnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Działaj już dziś, korzystając z naszych rozwiązań