Zabezpieczenie dostępności zasilania centrów przetwarzania danych, obniżenie kosztów i konsolidacja strategii zrównoważonego rozwoju

Ciągłość pracy stanowi główne wyzwanie dla centrów przetwarzania danych. Kluczowymi czynnikami umożliwiającymi jej osiągnięcie są: niezawodność, jakość i możliwości konserwacji urządzeń zasilających.

Innymi, uzupełniającymi czynnikami przyczyniającymi się do ogólnej wydajności centrum przetwarzania danych, które zostały uwzględnione w ofercie produktów firmy Socomec, są:

  • redukcja całkowitego kosztu zakupu i eksploatacji (TCO): rozwiązania zużywające mniej energii, o mniejszych rozmiarach i zapewniające większą elastyczność, wpływają na optymalizację różnych kosztów eksploatacji centrum przetwarzania danych (Opex, Capex itp.);
  • elastyczność infrastruktury elektrycznej: dostosowanie konfiguracji i mocy zasilaczy do stale zmieniających się wymagań;
  • zarządzanie wydajnością: monitorowanie, optymalizacja i przydzielanie zasobów energetycznych;
  • ograniczanie wpływu na środowisko (zrównoważony rozwój): zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, przewidywanie zmian w regulacjach prawnych.

Nasze innowacyjne rozwiązania o wysokich parametrach i wysokiej wydajności pomagają zapewnić wysoką jakość usług centrum przetwarzania danych i spełnić w ten sposób wymagania klienta.