2016: Stabilny wzrost

Spółka holdingowa SOCOMEC

 

Croissance 2016 Socomec Holding

Wzrost
  Przychody (w mln euro;)
  Zatrudnienie

 

 

Résultat d'exploitation 2016 Socomec Holding

Zysk operacyjny (EBIT)
w mln euro;
jako % przychodów

Zysk netto
  w mln euro;
  jako % przychodów

 

Financement 2016 Socomec Holding

Źródła finansowania
  kapitał własny (w mln euro)
  % stosunek długu do kapitału

 

Mieszane środowisko ekonomiczne

Rok 2016 nie odznacza się żadnymi poważnymi zmianami w porównaniu z ubiegłymi latami: światowy wzrost ekonomiczny pozostał stabilny na poziomie 3%, wykazując oznaki przyspieszenia pod koniec roku. Mimo że wynik jest niższy od oczekiwanego, niemniej jednak wytrzymał on spowolnienie gospodarki w Chinach, szok po Brexicie, wybór D. Trumpa i referendum we Włoszech. Pomimo przyspieszenia w ostatnim kwartale, wzrost we Francji w 2016 roku wynosił 1,1%, czyli poniżej szacowanej wielkości (1,4%).

Dobre wyniki

Patrząc z tej perspektywy, grupa SOCOMEC (SOCOMEC i E'NERGYS) uzyskała bardzo przyzwoite wyniki w 2016 roku: jej przychody wyniosły 491 mln euro, a w porównaniu z przychodami w 2015 r. wynoszącymi 471 mln euro odnotowała wzrost 4,2% z zyskiem netto równym 24,7 mln euro (5,0%) w porównaniu z 21,6 mln euro (4,6%) w 2015 r. Kapitał własny wynosił 213 mln euro w porównaniu z kapitałem z 2015 r. rzędu 200 mln euro, z przeważającą większością aktywów płynnych równą 66 mln euro w porównaniu z 62 mln euro z 2015 r.
SOCOMEC - główny ośrodek przemysłowy i organizacyjny grupy - odnotował skonsolidowane przychody rzędu 481 mln euro w 2016 r. i wzrost rzędu 3% (5% z wyłączeniem kursu wymiany) dla zysku operacyjnego (EBIT) wynoszącego 7,8% (8,4% przy identycznym kursie wymiany, co w 2015 r.) w porównaniu z wynikiem z 2015 r. wynoszącym 8,5% oraz zyskiem netto rzędu 5% (4,8% w 2015 r.).
Wzrost w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, znajdującym się wciąż w trudnej sytuacji geopolitycznej, spadł o 5%, w Europie zwiększył się o 2%, w Azji, rozwijającej się głównie dzięki Indiom, ale z ograniczającym wpływem Chin, zwiększył się o 7%, a w Ameryce Północnej, jak w 2015 roku, wykazał silny rozwój o 11%.
Dywizja produktowa Critical Power (systemów zasilania bezprzerwowego), która od 2015 r. obejmuje także Magazynowanie Energii, wzrosła o 4%, wliczając 13% wzrost w zakresie usług serwisowych. Dywizja Power Control and Safety (aparatury łączeniowej) po gwałtownym wzroście w 2015 r. odnotowała w 2016 r. spadek przychodów o 1%. Na koniec, dywizja produktów Energy Efficiency (efektywności energetycznej) doświadczyła skoku rzędu 10%, o którym w szczególności zadecydował spektakularny sukces sprzedaży firmowego systemu pomiaru Digiware i nabycie w lipcu 2016 r. ALGODUE - włoskiej firmy produkcyjnej o rocznej sprzedaży rzędu 5 mln euro.

Utrzymany rozpęd

Oprócz fuzji z firmą ALGODUE w obrębie Grupy, firma SOCOMEC w 2016 r. nabyła również 35% udziałów kapitałowych firmy Full Link - wieloletniego chińskiego dystrybutora firmy z siedzibą w Hongkongu. Doszło do tego po zakupieniu szwajcarskiej firmy UPS Technologies pod koniec 2015 roku.
E'NERGYS, oddział usługowy Grupy ustanowiony 2 lata temu w celu poszerzenia tradycyjnej oferty usługowej dla naszych klientów (szczególnie w kontekście lepszego podejścia do bieżących zmian, takich jak przesył energii i rewolucja cyfrowa), zaczął w tym roku zyskiwać na znaczeniu. Oddział ten rozwinął się gwałtownie dzięki poszerzeniu go o cztery nowe firmy (M'GYS, UTILITIES PERFORMANCE, GENERSYS, AGORA/ CALYCE), które obecnie formują grupę sześciu firm będących ekspertami w kwestii efektywności energetycznej, zapewniając skonsolidowany przychód rzędu 32 mln euro przy ok. 230 pracownikach.

 

Odpowiednia strategia, odpowiednie zasoby i determinacja w osiągnięciu celu

Udało nam się osiągnąć główny cel na 2016 r., jakim było utrzymanie tempa wzrostu przynoszącego zyski. Jak zwykle, przyszłość rysuje się w niepewnych barwach, mamy jednak w ręku atuty, które pozwolą w 2017 r. osiągnąć wielki sukces w kwestii kondycji finansowej, dynamizmu, wyraźnych celów, zaangażowania i poziomu, jaki reprezentują nasi pracownicy. Nasz cel, jakim są przychody w 2017 r. wynoszące 507 mln (czyli wzrost o 5,6% dla EBIT równego 8%), jest w zasięgu ręki. Naszą ambicją jest zbliżyć się pod względem wyników do naszej konkurencji i osiągnąć EBIT rzędu 10% w 2020 r. (nie licząc akwizycji)!