Całodobowa dostępność serwisu

site_588_a.jpg

 

Gwarantowana odpowiedź na wszystkie nieprzewidziane zdarzenia

sydiv_235_a_pl.jpg

 

Czas dojazdu do obiektu jest kluczowy dla ciągłości działania oraz ograniczenia w możliwie największym stopniu przestojów w przypadku poważnych anomalii systemu.
Dlatego należy wykorzystać wiedzę dostawcy usług konserwacyjnych, który bardzo dobrze zna urządzenia i środowisko robocze oraz może zareagować w sytuacjach awaryjnych w czasie określonym w indywidualnej umowie o gwarantowanym poziomie usług (SLA).
Bliski kontakt z klientami i usługi serwisowe wykonywane przez producenta to najlepsza gwarancja szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów.

 

 

 Najważniejsze elementy

 • Specjalistyczny zespół inżynieryjny gotowy do działania przez
   całą dobę
 • Ekspertyza techniczna na obiekcie gwarantowana w ciągu 4
   godzin*
 • Zdalne monitorowanie i aktywne rozwiązywanie problemów
 • Konserwacja z użyciem oryginalnych części zamiennych.
 • Całodobowa dostępność części zamiennych wraz z przesyłką
   priorytetową
 

 Korzyści

 • Wsparcie techniczne wysokiej jakości
 • Szybka i precyzyjna diagnostyka
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów
 
 
 
 
 

 

 

* Prosimy o sprawdzenie dostępności usług w swoim regionie.