Kompetencje

Critical Power

Critical Power

Zapewnianie dostępności najwyższej jakości energii w krytycznych zastosowaniach.

Dzięki szerokiej gamie oferowanych produktów, rozwiązań i usług, Socomec jest ekspertem w trzech kluczowych technologiach zapewniających dostępność energii w kluczowych zakładach produkcyjnych i budynkach, tj.:
• systemach zasilania gwarantowanego (uninterruptible power supplies — UPS), dostarczających energię wysokiej jakości oraz ograniczających zniekształcenia i przerwy w zasilaniu dzięki funkcji przechowania energii,
• przełączaniu wysokodostępnych źródeł w celu przekazywania energii do działającego źródła zapasowego,
• ciągłym monitorowaniu instalacji w celu zapobieżenia awariom i zmniejszenia strat operacyjnych.

Power Control & Safety

Zarządzanie energią, ochrona osób i mienia.

Doświadczenie firmy Socomec w tej dziedzinie jest niezaprzeczalne — jesteśmy liderami, jeśli chodzi o funkcje przełączania zasilania. Specjalistyczny sprzęt elektryczny produkujemy od roku 1922.
Firma od dawna broniła zalet bezpiecznikowej ochrony osób i mienia i stała się głównym orędownikiem nowych technologii, takich jak monitorowanie i wykrywanie defektów izolacji. Socomec gwarantuje dopasowane, a zarazem wydajne rozwiązania i usługi.

Energy Efficiency

Energy Efficiency

Podniesienie sprawności energetycznej budynków i obiektów.

Rozwiązania firmy Socomec, od czujników po szeroki wybór innowacyjnych, modułowych pakietów oprogramowania, są tworzone przez ekspertów zajmujących się wydajnością energetyczną.
Spełniają one podstawowe wymagania zarządców i operatorów budynków użyteczności publicznej, przemysłowych oraz administracyjnych, zapewniając:
• pomiary zużycia energii, identyfikację źródeł nadmiernego zużycia, zwiększenie świadomości osób korzystających z budynków,
• ograniczenie mocy biernej i zapobieganie powiązanym z nią karom taryfowym,
• korzystanie z najlepszych taryf, sprawdzanie faktur dostawców i precyzyjny podział rachunków energetycznych pomiędzy konsumentów.

Expert Services

Dostępność, bezpieczeństwo i efektywność zasilania

Socomec oferuje szeroką gamę usług mających na celu podniesienie niezawodności i optymalizację pracy urządzeń, w tym:

• prewencyjne przeglądy mające na celu zmniejszenie ryzyka awarii i podniesienie efektywności działania,

• pomiary i analizę szerokiej gamy parametrów elektrycznych umożliwiające przygotowanie zaleceń w zakresie poprawy jakości zasilania obiektu,

• optymalizację całkowitego kosztu posiadania oraz wsparcie w bezpiecznej wymianie urządzeń,

• doradztwo, wdrożenie i szkolenie od etapu projektowania aż do końcowego zakupu.