Kompetencje

Gdy energia elektryczna ma kluczowe znaczenie; gdy nie można obejść się bez oświetlenia; gdy nie można sobie pozwolić na przerwę w procesie…

Od momentu powstania blisko sto lat temu Socomec nieustannie rozwija poziom swojej fachowej wiedzy, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie niezawodności instalacji elektrycznych, szczególnie gdy zasilają one krytyczne odbiory.

Zawsze, gdy w grę wchodzi energia elektryczna, nasi inżynierowie, technicy, pracownicy produkcji i sprzedaży ściśle współpracują z naszymi klientami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dostępności i efektywności energetycznej ich instalacji elektrycznych.

Critical Power

Konwersja energii

Zapewnienie dostępności i magazynowanie wysokiej jakości energii

Dzięki szerokiej gamie nieustannie rozwijanych produktów, rozwiązań i usług, Socomec ma opinię eksperta w obszarze najnowocześniejszych technologii zapewniających dostępność energii dla obiektów i budynków o znaczeniu krytycznym, takich jak:

 • statyczne zasilacze UPS zapewniające wysokiej jakości zasilanie bez zakłóceń i przerw występujących w publicznych sieciach rozdzielczych,
 • systemy statycznych przełączników zasilania, zapewniających niezakłóconą pracę odbiorów,
 • nieprzerwane monitorowanie instalacji w celu zapobiegania awariom i zmniejszenia strat operacyjnych,
 • magazynowanie energii w celu podniesienia samowystarczalności energetycznej budynków oraz stabilizacji publicznej sieci rozdzielczej.

Łączenie zasilania

Zarządzanie zasilaniem oraz ochrona personelu i wyposażenia

Od powstania w 1922 roku, Socomec specjalizuje się w produkcji aparatury łączeniowej niskiego napięcia i jest niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie, oferując specjalistyczne rozwiązania, które zapewniają:

 • izolację i rozłączanie pod obciążeniem w najbardziej wymagających aplikacjach przełączania zasilania,
 • ciągłość zasilania odbiorów przez ręcznie/ zdalnie sterowane lub automatyczne urządzenia przełączające zasilanie,
 • ochronę personelu i urządzeń przez specjalistyczne rozwiązania, w tym oparte na bezpiecznikach.

Energy Efficiency

Monitorowanie zasilania

Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów

Rozwiązania Socomec, od przetworników pomiarowych prądu po szeroki wybór innowacyjnych, skalowalnych pakietów oprogramowania, są tworzone przez ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej. Spełniają one kluczowe wymagania zarządców i operatorów budynków komercyjnych, przemysłowych i administracyjnych w zakresie:

 • pomiarów zużycia energii oraz identyfikacji źródeł jej nadmiernego zużycia oraz wzrostu świadomości użytkowników na temat ich wpływu na zużycie energii,
 • ograniczenia poboru mocy biernej i zapobieganie powiązanym z nią karom taryfowym,
 • korzystania z najlepszych taryf, kontrolowania faktur dostawców i precyzyjnej dystrybucji kosztów energii według własnych kluczy podziałowych,
 • monitorowania i wykrywania uszkodzeń izolacji.

Expert Services

Dostępność, bezpieczeństwo i efektywność zasilania

Socomec oferuje szeroką gamę usług mających na celu podniesienie niezawodności i optymalizację pracy urządzeń, w tym:

 • prewencyjne przeglądy mające na celu zmniejszenie ryzyka awarii i podniesienie efektywności działania,
 • pomiary i analizę szerokiej gamy parametrów elektrycznych umożliwiające przygotowanie zaleceń w zakresie poprawy jakości zasilania obiektu,
 • optymalizacja całkowitego kosztu posiadania oraz pomoc podczas zmiany generacji wyposażenia na nowszą,
 • doradztwo, wdrożenie i szkolenie od etapu projektowania aż do końcowego zakupu,
 • ocena wydajności instalacji elektrycznej przez szacowany okres eksploatacji urządzeń, na podstawie analizy danych pozyskiwanych z podłączonych przyrządów pomiarowych.