Ciągłość zasilania i dystrybucja energii elektrycznej

Dostępność energii elektrycznej jest newralgicznym czynnikiem w przemyśle i sektorach ochrony zdrowia, usług czy IT.
Specjalizująca się w zakresie przełączników zasilania firma Socomec oferuje kompletną i innowacyjną serię ręcznych, zmechanizowanych/zdalnych (RTSE) lub automatycznych (ATSE) urządzeń przełączających, a także bardziej kompletne rozwiązania, takie jak obejścia ATS.
Urządzenia przełączające zasilanie, dostępne w wersjach modułowych i przemysłowych, obejmujących zakres od 25 do 3200 A, są doskonale dostosowane do przesyłania mocy między dwoma obwodami lub między siecią a zestawem prądotwórczym.
W celu optymalizacji ciągłości i okresu eksploatacji instalacji system DIRIS A80 zapewnia monitorowanie izolacji i sterowanie umożliwiające wykonywanie operacji konserwacji zapobiegawczej.