diris digiware

DIRIS Digiware

System do pomiarów i monitorowania parametrów sieci

DIRIS Digiware to centrum innowacji technicznych, które rewolucjonizuje pomiary, wnosząc wysoki stopień elastyczności i ułatwiając podłączenia i konfigurację.
Innowacyjność rozwiązania oraz niezrównana efektywność w zakresie dokładności pomiarów i funkcjonalności sprawiają, że DIRIS Digiware jest najlepszym rozwiązaniem do pomiarów zużycia i monitorowania jakości energii elektrycznej.
• Zarządzanie i optymalizacja mocy zainstalowanej: DIRIS Digiware pozwala identyfikować energochłonne odbiory, a dzięki monitorowaniu parametrów umożliwia wykrywanie odchyleń w ich pracy, pozwalając na planowanie działań konserwacyjnych.
• Ułatwiona konserwacja sieci: funkcje monitorowania jakości energii elektrycznej oferowane przez DIRIS Digiware ułatwiają przewidywanie sytuacji awaryjnych w instalacji elektrycznej.

 

play-video-diris120x67.jpg

play video

Zalety

Wieloobwodowy

Możliwość monitorowania wielu obwodów przy pomocy jednego modułu pomiaru prądu ze względu na pełną niezależność każdego wejścia prądowego.

Dokładność pomiaru zgodnie z normą IEC 61557-12

• Klasa 0.5 w zakresie od 2% do 120% wartości prądu znamionowego dla całego układu pomiarowego (łącznie z przetwornikami prądowymi typu TE i TF).
• Klasa 0.2 dla samego miernika.

Opłacalny i elastyczny

• Instalacja wymaga zaledwie 25% czasu w porównaniu z istniejącymi technologiami.
• Instalacja modułów pomiarowych i przetworników prądowych w miejscu najbliższym mierzonym parametrom.
• Współdzielone funkcje:
- wspólny wyświetlacz,
- jedno napięcie odniesienia dla całego systemu,
- jedno zasilanie pomocnicze.
• Niewielkie wymiary: odpowiednie do montażu zarówno w nowych jak i istniejących instalacjach włączając rozdzielnice z ograniczoną przestrzenią montażową.
• Duży wybór przetworników prądowych.

Plug & Play

• Przetworniki prądowe podłączane złączami RJ12:
- automatyczne wykrywanie prądów znamionowych,
- identyfikacja przewodów kolorami złączek,
- możliwość odłączenia strony wtórnej przetwornika prądowego pod obciążeniem.
• Połączenia modułów pomiaru prądu (I) i napięcia (U) kablami sieciowymi RJ45 przez magistralę Digiware Bus.
• Automatyczna konfiguracja parametrów: typ sieci i obciążenia - adresowanie urządzeń podłączonych do magistrali.