VERTELIS WEBVIEW

WEBVIEW

Serwer sieciowy wbudowany w bramki komunikacyjne DIRIS G

Serwer sieciowy WEBVIEW wbudowany w bramki komunikacyjne DIRIS G umożliwia odczyty i wizualizację pomiarów z 32 urządzeń oraz podgląd zużycia z podziałem na kategorię odbioru i medium.
Alarmy zdefiniowane przez użytkownika mogą być wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Użytkownik ma dostęp do aplikacji WEBVIEW z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze lub tablecie.

Zalety

Plug & Play

Automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń ułatwia konfigurację oprogramowania WEBVIEW. Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie planu pomiarów ułatwiającego analizę zużycia energii.

Prosty w obsłudze

Aplikacja WEBVIEW centralizuje pomiary ze wszystkich urządzeń i udostępnia je użytkownikowi za pośrednictwem unikalnego, przejrzystego i łatwego w obsłudze interfejsu. Wyniki pomiarów oraz informacje o zdarzeniach są prezentowane na zbiorczych ekranach.

Różne funkcje

WEBVIEW zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów mierzonych przez urządzenia pomiarowe i ich wizualizację w formie wykresów lub tabel. Alarmy są zapisywane ze stemplem czasowym i mogą być prezentowane według różnych kryteriów (aplikacji, typu, natury i ważności). Użytkownik otrzymuje powiadomienie o alarmie pocztą elektroniczną (e-mail). Dystrybucja zużycia jest wyświetlana z podziałem na medium (prąd, woda, gaz…) i kategorię odbioru (ogrzewanie, oświetlenie…).